НАЧАЛО » българия

Една трета от инвестициите на ЧЕЗ за декември са за реконструкция на мрежата в Елин Пелин

В столицата компанията започна 8 проекта на стойност 115 хиляди лева

fb
3E news
fb
04-01-2015 01:44:00
fb

ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна през декември 2014 г. проект за реконструкция на мрежата ниско напрежение в община Елин Пелин и изнасяне на електромерите от трафопост „Търговски дом“ в населеното място. Инвестицията е на стойност 207 хиляди лева и е най-голямата, която ЧЕЗ стартира през последния месец на годината на територията на Западна България.

 

През декември компанията започна инвестиционни проекти на обща стойност 673 хиляди лева, като предвижда извън столицата да бъдат вложени 558 хиляди лева. Почти половината от тази сума са предназначени за присъединяване на нови клиенти.

 

Регулаторната среда в страната през последните години доведе до свиване на финансовите ни ресурси, което ни принуждава да осъществяваме само най-наложителните инвестиции. Реално от всеки 100 лева сметка за електроенергия в ЧЕЗ остават едва 68 стотинки, с които компанията трябва да поддържа най-дългата мрежа в страната и да развива услугите си. Затова приоритетно инвестираме в обекти от обществено значение, както и за възстановяване на захранването в пострадали райони “, Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 

Вследствие на регулаторните решения, делът на ЧЕЗ в крайната цена е намалял от 13% през 2006-2007 г. до под 0,7% през 2014 г. Ограниченият обем средства не дава възможност на компанията да инвестира в обновяване и развитие на мрежата и да подобрява с желаните темпове качеството на услугите за своите клиенти.

ЧЕЗ Разпределение България
инвестиции
регулаторна среда
По статията работи:

Маринела Арабаджиева