НАЧАЛО » българия

Еврохолд продължава да разраства стабилно дейността си  в Югоизточна Европа и през третото тримесечие

Новопридобитите от холдинга застрахователни дружества в региона допринасят значително за ръста на приходите и печалбата   

fb
3E news
fb
02-12-2019 11:12:02
fb

Общите приходи се увеличават до 1.16 млрд. лв. (+33%)   

Оперативната печалба (EBITDA) се повишава до 25.4 млн. лв. (+3%) 

Премийният приход на ЕИГ нараства до 617 млн. лв. (+37%)

 

Една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, продължава да разраства стабилно бизнеса си и да подобрява рентабилността си, показва консолидираният отчет на дружеството за деветмесечието на 2019 г. , съобщиха от дружеството

Общите приходи на Еврохолд за януари-септември се увеличават с 33% на годишна база до близо 1.16 млрд. лв. Оперативната печалба (EBITDA) на холдинга се повишава с 3% за година до 25.4 млн. лв., а нетната расте 7 пъти до 1.4 млн. лв. Към септември 2019 г. компанията управлява активи за 1.44 млрд. лв., което е с 3% повече спрямо декември 2018 г.     

Постигнатите резултати през първите девет месеца на годината се дължат предимно на силния ръст на застрахователния бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа и страните от ОНД. Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с 44% за година до над 962 млн. лв., а оперативната печалба в този сегмент расте с 9% до 18.2 млн. лв. 

Приходите от застрахователни премии на застрахователния подголдинг на групата - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се повишават с 37%  на годишна основа до 617 млн. лв., а реализираната от ЕИГ печалба преди данъци нараства с близо 7% до 14.2 млн. лв.

Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират силен ръст на премийния си приход на годишна база, в това число и голяма част от новопридобитите от застрахователната група дружества в Източна Европа и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 47% ръст на премийния приход до 16.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 3.9 млн. лв. Евроинс Русия отчита 9% увеличение на приходите от застрахователни премии до 40.4 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1.6 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи 26% ръст на брутния си премиен приход до 20 млн. лв. и 21% ръст на печалбата си преди данъци до 1.3 млн. лв. Евроинс Румъния също отчита силно нарастване на приходите си от застрахователни премии - с 29% на годишна база до малко над 386 млн. лв. Евроинс България увеличава премийния си приход с 45% за година до близо 175 млн. лв. и повишава повече от четири пъти печалбата си преди данъци до 6.2 млн. лв.           

Лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Евролийз Груп ЕАД, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 29% за година до 5.3 млн. лв. при 7% ръст на приходите до малко над 20 млн. лв.  

„Постигнатите оперативни резултати са атестация за добро, последователно и стабилно управление. Продължаваме да работим по избраната от нас стратегия за развитие, която включва както придобивания на досегашните ни пазари, така и на нови при подходящи възможности. Успешните сделки, които реализирахме в застрахователния ни бизнес през последните години, допринасят значително за растежа на бизнеса ни. Доволни сме, че експанзията, която предприехме през 2015 г. в новите за нас пазари от страните от ОНД, вече дава резултати. Трите страни, в които развиваме дейност в този регион (Русия, Украйна и Грузия), допринасят за над 15% от приходите и над 30% от печалбата на застрахователния ни подхолдинг ЕИГ. Резултатите дават ясен сигнал, че Еврохолд е в състояние да придобива, интегрира и управлява добре нови бизнеси на нови пазари,” коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд. 

Консолидирани резултати на Евроход за януари-септември 2019 г.

 

Приходи

EBITDA

Нетна печалба

Сектори

Q3.2019

Q3.2018

Промяна

Q3.2019

Q3.2018

Промяна

Q3.2019

Q3.2018

Промяна

 

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

Застраховане

962,354

668,554

44%

18,220

16,692

9%

13,544

13,324

2%

Автомобили

182,211

188,295

-3%

3,328

4,068

-18%

(1,681)

26

-6565%

Лизинг

20,052

18,780

7%

5,323

4,128

29%

835

59

1315%

Финансово-инвестиционна дейност

4,056

3,351

21%

594

189

-214%

431

138

-212%

Общо дъщерни дружества

1,168,673

878,980

33%

27,465

25,077

10%

13,129

13,547

-3%

Дружеството-майка

2,836

2,243

26%

577

813

-29%

(11,049)

(13,138)

-16%

Общо без елиминации

1,171,509

881,223

33%

28,042

25,890

8%

2,080

409

409%

Вътрешно-групови елиминации

(11,658)

(10,553)

10%

(2,608)

(1,207)

116%

(669)

(209)

220%

Общо

1,159,851

870,670

33%

25,434

24,683

3%

1,411

200

606%

Източник: Консолидиран отчет на Еврохолд за януари-септември 2019 г. 

 

Еврохолд България АД е най-големият публичен холдинг в България и водеща независима бизнес група с дейност в Централна и Югоизточна Европа (ЮИЕ). Компанията развива дейност в 10 страни в Европа в областта на застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има близо 3000 служители. През 2018 г. консолидираните приходи на Еврохолд достигат 1.3 млрд. лв., оперативната й печалба - 52.3 млн. лв., а активите на компанията - 1.4 млрд. лв. През последните 20 години холдингът е реализирал 16 успешни придобивания на компании от различни сектори в Централна и Източна Европа в сделки с водещи в своите сектори корпорации в Европа. Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в ЮИЕ. ЕИГ оперира в 10 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия и Русия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и извършва нишови операции в Испания, Полша и Италия. През март 2019 г. ЕИГ се споразумя да придобие 4 застрахователни дружества от германската ERGO в 3 европейски страни - Румъния, Чехия и Беларус. 

По статията работи:

3E news