НАЧАЛО » българия

Еврокомисарят по климата идва в понеделник у нас, ще има среща с премиера

Сстраната ни ще изрази позицията си по отношение на предлаганите цели в пакета "Климат-енергетика"

fb
3E news
fb
12-06-2014 12:13:00
fb

Еврокомисарят по климата Кони Хедегор се очаква да посети за кратко България на 16 юни. Тя ще бъде в страната ни само за ден и ще се срешне с премиера Пламен Орешарски, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и с представители на министерството на околната среда и водите. Това заяви днес заместник-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов по време на конференцията Индустрия, енергетика и околна среда, организирана от сдружение Средногорие мед индустрален клъстер.

Той обясни, че на срещата с еврокомисарката ще бъде представена българската позиция по отношение на предложенията на ЕК за целите за околна среда и възобновяема енергия. Припомняме, че основната позиция на правителството ни е, че няма да подкрепим новите мерки за ограничаване на вредните емисии до 2030 г. както и допълнителното развитие на ВЕИ източниците. Според нас това ще навреди сериозно на развитието на икономиката и такива стъпки не бива да се предприемат преди всички страни в света да подпишат глобален договор за намаляване на вредните емисии в атмосферата, заяви преди време министър Стойнев.

Междувременно днес в Люксембург европейските министри, отговарящи за околната среда, ще проведат ориентационен дебат по пакета от мерки относно опазване чистотата на атмосферния въздух, представен от Европейската комисия през декември м. г. По отношение на предложението за директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от големи горивни инсталации, България счита за приемлива заложената гъвкавост по отношение на обхвата на инсталациите и предложения график за привеждане в съответствие на съществуващите инсталации. В същото време, страната ни има сериозни притеснения във връзка с някои от предложените норми за допустими емисии, постигането на които ще бъде невъзможно без прилагането на скъпо струващи мерки, заявиха вчера от правителствената пресслужба. България поддържа позиция, че е необходим различен подход и различни изисквания за допустими емисии към инсталациите в зависимост от тяхната мощност. По отношение на предложението за директива за намаляване на националните емисии, България подкрепя намаляването да става на етапи, но е за по-различен от предложения от ЕК подход. Считаме, че първо трябва да се приложат таваните за годините след 2020 г., определени с Протокола от Гьотеборг, а на следващ етап – да бъдат определени тавани за времевия хоризонт от 2030 г.

Според страната ни сектори със значителен потенциал да допринесат за намаляването на емисии на парникови газове са енергийната ефективност и отпадъците, а като сектори, поставящи сериозни предизвикателства – земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, както и транспортният сектор. България ще изрази и позиция, че е необходимо да се ревизират действащите правила за безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове с цел подпомагане модернизацията на енергийния сектор и намаляване рисковете от рязко покачване на цените на електроенергията.

По време на днешната конференция зам.-министър Костадинов даде предложения и за развитие на реиндустриализацията у нас. Според него е напълно реалистично страната ни да развива биоземеделие като индустрия, както и производството и употребата на електрически автомобили, които щадят околната среда. Друг вариант за реиндустриализация е и развитието на компютърната индустрия у нас, смята още Костадинов.

Еврокомисарят по климата Кони Хедегор
посещение
България
Пламен Орешарски
Драгомир Стойнев
климат-енергетика
По статията работи:

Георги Велев