НАЧАЛО » българия

Еврокомисарят Канете ще участва в срещата на енергийни министри от ЦЮИЕ в София в петък

fb
3E news
fb
28-06-2018 12:13:00
fb

На 29 юни (петък) комисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Канете ще участва в петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC, която ще се проведе в резиденция "Бояна" в София. Домакин на събитието е министърът на енергетиката Теменужка Петкова и в него ще се включат вицепремиерът Томислав Дончев, енергийни министри от региона и други.

Участниците в събитието ще дискутират актуалното състояние и постигнатия напредък по приоритетните газови проекти в региона, регионалното сътрудничество в областта на електроенергията, ВЕИ и енергийната ефективност и други. В рамките на форума ще бъдат подписани редица документи: решения на националните регулатори за освобождаване на организатора на проекта IGB от правилата за достъп, споразумение за сътрудничество с Трансадриатическия газопровод, меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка във  връзка с изграждането на IGB и други.

Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в София. Целта на групата на високо равнище е задълбочаване на регионалното сътрудничество в газовия сектор, гарантирайки сигурност и устойчивост на доставките и конкурентоспособност на енергийната политика на ЕС. На срещата в Букурещ през миналата година инициативата бе допълнена със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и развитието на възобновяема енергия.

Дневен ред
28 юни 2018 | Четвъртък

19:00 - 21:00
Работна вечеря с домакин министър Теменужка Петкова
Тема за обсъждане: Преходът към чиста енергия в региона на CESEC
29 юни 2018 | Петък

08:30 - 09:00
Пристигане в резиденция „Бояна“

09:00 - 09:30
Откриване
Приветствия за добре дошли от Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България и Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България; Приветствие от комисаря за климатични действия и енергетика Мигел Ариас Канете;

09:30 - 10:30
Състояние и следващи стъпки при прилагането на Меморандума за разбирателство по CESEC и Планът за действие за газ

10:30 - 11:15
Насочване на енергийния преход в региона на CESEC: регионално сътрудничество в областта на електроенергията, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност (ЕЕ)

11:15 - 12:00
ВЕИ и ЕЕ: перспективата на външни лектори

12:00 - 12:40
Церемония за поставяне началото на инвестиционните дейности и строителството на интерконектора Гърция - България

12:40 - 12:50
Приемане на заключения от срещата

12:50 - 13:25
Пресконференция

междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа
петата среща на групата на високо равнище
CESEC
комисарят по климат и енергетика
Мигел Ариас Канете
приоритетните газови проекти
регионалното сътрудничество в областта на електроенергията
ВЕИ
енергийната ефективност
По статията работи:

Галина Александрова