НАЧАЛО » българия

„Евроинс“ въвежда мерки за защита на здравето на клиентите и служителите си

Дружеството предприема мерки за здравето на служителите, клиентите и партньорите си

fb
3E news
fb
18-03-2020 12:07:39
fb

„Евроинс“ въвежда мерки за защита на здравето на клиентите и служителите си. Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и завишени мерки за превенция и сигурност, „ЗД Евроинс“АД предприема мерки за здравето на служителите, клиентите и партньорите си. В тази връзка част от служителите на дружеството минават на дистанционнен режим на работа, съобщиха от компанията. 

„Обръщаме се с молба към Вас преди посещение на офис на дружеството да се свържете по телефон и/или имейл със служител на дружеството в най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите.

Апелираме всички да запазим спокойствие, спазваме дисциплина и хигиена, и заедно да преодолеем  това трудно за страната ни и целия свят изпитание. Пазете живота и здравето си, както на Вас, така и на близките си. Останете си вкъщи.

Уважаеми клиенти и партньори,

всички офиси и ликвидационни центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове в гр. София, функционират в режим на непрекъснатост и регулярност при изпълнение на дейността си при сключване на застраховатлени договори и предявяване на застрахователни претенции.

Оттам напомнят, че на територията на гр. София - за дежурен ликвидационен център е определен находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. Нашите служители са подготвени, оборудвани и ще работят с нужните предпазни средства.

 С оглед намаляване посещенията в офисите и събиране на повече хора на едно място Ви информираме за следните възможности:

1.Сключване на нови  и подновяване на застрахователни договори – ще продължи да се извършва по установения ред във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна. За целта предварително се свържете по телефон и/или имейл  със служител на дружеството в най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите

2.Заплащане на  вноски по сключени полици по следните начини:

По банков път- по банковата сметка изписана във Вашата застрахователна полица,  като в платежното нареждане  задължително се попълва номера на застрахователната полица и три имена.

За получаване на стикер за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се свържете  по телефон и/или имейл с офиса на дружеството изписан в застрахователната полица.

През системата ePay –  информация как да направите това  тук 

На място във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна  при завишени мерки за превенция и сигурност, като предварително се свържете по телефон и/или имейл  със служител на дружеството в най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие.

3.Предявяване на  претенции за обезщетения при настъпили застрахователни събития :

 Автомобилни застраховки – в следните  ликвидационни центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове на територията на гр. София. Удължава се срокът за предявяване на застрахователни претенции в рамките на един месец  след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете „Кражба“, “Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.

---------------------

За територията на гр. София – за дежурен ликвидационен център е определен находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. ikvidacia@euroins.bg

За повече информация и въпроси  пишете на имейл: likvidacia@euroins.bg, като посочите само следната информация без прилагане на снимки и други документи:

Три имена / фирма

ЕГН/ЕИК

Номер на полица

Дата на събитие

Място на събитие

Подробно описание на събитието

Телефон и имейл за връзка.

Предявяване на застрахователни претенции чрез куриер или Български пощи до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592. 

 С оглед динамичната обстановка следете за актуална информация, която регулярно се публикува на интернет страницата на „ЗД Евроинс“ АД  www.euroins.bg.

Евроинс
клиенти
застраховки
предпазни мерки
По статията работи:

3E news