НАЧАЛО » българия

Евгения Харитонова: На свободния пазар хората трябва да внимават какъв търговец избират

fb
3E news
fb
25-02-2015 02:08:00
fb

При либерализацията на пазара на електроенергия едно от най-важните неща е изборът на добър търговец, обясни пред журналисти заместник-председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова. Тя предупреди за опасностите при излизането на битовите абонати на свободния пазар.

Тук има една опасност - трябва да се намерят  добри търговци, защото, ако търговецът ни в един момент реши,  че не му е интересно на мен да ми доставя, той може да се откаже. Има там някакви договори, ще се изпълнят договорите, но в един момент оставаш на доставчик от последна инстанция, поне един-два месеца  докато процедурно се прехвърлиш към някой друг търговец. Цените на доставчика от последна инстанция са по-високи“, каза тя.

Харитонова обясни също така, че на свободния пазар ще могат да участват и чужди търговци на електроенерия, ако са получили лиценз за търговия на българския пазар. На този етап обаче интерес към този сегмент няма, допълни тя.

„Вече има битов потребител, който си купува ток по пазарни цени“, каза още Евгения Харитонова. Въпреки че възможността да се излезе на свободния пазар на електроенергия съществува от 2007 г., обещанието е пълната либерализация да стане реалност в края на тази година, когато ще заработи енергийната борса, въпреки че все още няма избран модел.

Дори и при либерализиран пазар енергийният регулатор ще е необходим, тъй като той ще наблюдава мрежовите услуги и ще контролира дали се спазват лицензиите от страна на дружествата, уточни още зам.-председателят на ДКЕВР.


Евгения Харитонова обясни също така, че в Закона за енергетиката се променя само чл.162, който гласи, че до 1 юли 2015 се изкупува на преференциални цени цялото количество, произведено по комбиниран начин.

„В сега съществуващия закон беше записано, че се изкупува само високоефективното електричество. А комбинираното производство се изкупува на договорни цени с обществения доставчик. Сега изменението е, че комбинираното производство може да отиде на свободния пазар“, разясни тя. Това означава изкупуване на електроенергия от високоефективно производство от топлофикациите. Електроенергията, произвеждана топлофикации, които не са високоефективни не би трябвало след влизането в сила на промените в закона за енергетиката да се изкупува от обществения доставчик НЕК. В случая става въпрос за трите топлофикации - Русе, Сливен и Перник.

По думите на Харитонова при заводските централи, които не фигурират като понятие в закона се предвижда да бъде изкупувано само високоефективното производство. Останалото комбинирано производство трябва да бъде продавано на свободния пазар. „По този начин ще се избегне съществуващото сега крос субсидиране, за да се поддържа по-ниска цената на топлинната енергия, цената на електрическата енергия е чувствително по-висока“, смятаХаритонова. Според нея, ще трябва да има някакъв компенсаторен механизъм, защото след като не получават пари за едното, ще трябва да се натовари другата услуга.

На практика заместник-председателят на ДКЕВР потвърди, че електроенергията от високоефективно комбинирано производство се изкупува от НЕК на преференциални цени, които обаче са по-високи от централите в комплекса Марица Изток.

По отношение на „Топлофикация София“ стана ясно, че тя има заявено инвестиционно намерение до края на тази година произвежданата от нея електроенергия да бъде изкупувана като от високоефективно производство. Ако обаче не изпълни инвестиционното си намерение до края на 2016 г. ще отпадне от списка на топлофикациите с високоефективно производство.

 

ДКЕВР
либерализация на енергийния пазар
топлофикации
търговец на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева