НАЧАЛО » българия

ЕБВР награждава най-добрите проекти за устойчива енергия по кредитната линия за енергийна ефективност и ВЕИ

fb
3E news
fb
24-02-2014 01:29:00
fb

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще награди утре, 25 февруари най-успешните проекти за устойчива енергия, финансирани през последните две години от банките партньори в рамките на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) и ще отчете постигнатите резултати за целия програмен период при закриването на кредитната линия след почти десет години успешна работа, съобщиха от институцията.

КЛЕЕВЕИ е кредитна линия, разработена от ЕБВР, българското правителство и Международен фонд Козлодуй (МФК), за да подпомогне проекти за енергийна ефективност в промишления сектор, както и по-малки по мащаб проекти за възобновяема енергия в частния сектор в страната.

От последния двугодишен период, за който се провежда церемонията, 24 фирми са представени със своите успешни проекти. 15 проекта са номинирани, като във всяка категория ще се състезават по три за наградата.

Номинираните компании и проекти и успешните им резултати ще бъдат представени с видеоматериали. Отличени ще бъдат компаниите, които са се възползвали най-ефективно от средствата, получени по кредитните линии на ЕБВР. Най-добрите кредитополучатели, реализирали значителни енергийни спестявания, намалили вредните емисии и осъществили най-добър зелен проект за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, ще получат награди в 5 категории:

Проект за най-ефективна инвестиция в индустриалния сектор

Проект за най-иновативна инвестиция

Най-ефективна инвестиция в селското стопанство

Енергийни икономии в хранителния сектор

Най-ефективна инвестиция в строителството

КЛЕЕВЕИ бе първата кредитна линия, създадена от ЕБВР в страните от Централна и Източна Европа през 2004 г. и оперира в България чрез предоставяне на средствата по кредитните линии чрез партньори - осем местни банки (Алианц Банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк (България), УниКредит Булбанк, Юнионбанк и Юробанк България), които получиха финансиране от ЕБВР, с което да кредитират одобрените проекти. На церемонията, в специално обръщение, те ще бъдат отличени за усилията, работата и подрепата, която оказаха при реализиране на проектите.

След десет успешни години на работа, средствата по КЛЕЕВЕИ са почти напълно усвоени. Програмата подпомогна със 150 млн. евро над 300 проекта за устойчива енергия с обща инвестиция в размер на 235 млн. евро. Успешното изпълнение на Програмата стана възможно с повече от 30 млн. евро безвъзмездно финансиране от Международен фонд Козлодуй (МФК), използвани за изготвяне на проектите, разпространение на информация за Програмата и безвъзмездна помощ за фирмите при приключване на проектите.

Годишните икономии на енергия, реализирани по портфолиото на проектите, в размер на 1 078 502 MWh се равняват на потреблението на електричество на 893 600 български граждани. Това е повече от електрическата енергия, която ползват жителите на Пловдив, Варна и Бургас, взети заедно за една година. Годишното намаление на въглеродни емисии в размер на 710 000 тона се равнява на количеството емисии от 390 275 автомобила. Намалението на електрическите мощности се равнява на 9,5% от предишните производствени мощности на АЕЦ Козлодуй.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат г-н Иван Айолов, зам.-министър на икономиката, енергетиката (МИЕ), директорът на ЕБРД за България г-н Даниел Берг, г-н Валентин Шайдер, главен експерт на Международен фонд Козлодуй за България, г-н Нийлс Уолтър, проектен мениджър на КЛЕЕВЕИ за България, Тери Макмилън, директор Отдел енергийна ефективност и климатични промени, ЕБВР, изпълнителните директори и генерални мениджъри на осемте банки партньори по програмата, консултанти по проектите, представители на бизнеса, индустриални асоциации и медии.

ЕБВР
ВЕИ
КЛЕЕВЕИ
Енергийна ефективност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева