НАЧАЛО » българия

Държавният ни дълг достигна 7,7 млрд. евро в края на април

Общите приходите в бюджета са достигнали 9.45 млрд. лв за четирите месеца на годината

fb
3E news
fb
02-06-2014 04:45:00
fb

Бюджетният дефицит продължава да расте и през април той достига 864.5 млн. лв. Това е близо три пъти повече спрямо година по-рано, когато е бил 286 млн. лв., става ясно от данните на Министерство на финансите. Оттам оправдават по-високия бюджетен дефицит с по-големи социални разходи, включително и с повишените пенсии от 2013 г. Освен това от ведомството на Петър Чобанов отчитат по-високо съфинансиране по европейските програми с над 500 млн. лв.

От данните на МФ стана ясно, че държавният дълг на България към края на април 2014-а година е за 7,749 млрд. евро, показват данните на МФ. В номинално изражение дългът на страната бележи увеличение с близо 35,4 млн. евро в сравнение с март 2014 г., като това повишение се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на ДЦК на вътрешния пазар през април.

Вътрешните задължения през четвъртия месец на годината са за 3,7 млрд. евро, докато външните държавни задължения са за 3,9 млрд. евро. Според министерството на финансовите в края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 18,6%.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 48,5%, докато външните задължения представляват 51,5% от обшия държавен дълг на България. Министерството на финансите оповести и валутната структура на дълга. Така в края на април 52,1% от държавния дълг е бил в евро, 36,1% - в левове, 10,7% - в щатски долари и 1,1% в други валути. Плащанията по държавния дълг през април пък са за 27,1 млн. лева.

Според месечния бюлетин на МФ държавногарантираният дълг през април 2014 г. е достигнал 379,2 млн. евро. Това представлява намаление от приблизително 3,6 млн. евро в сравнение с края на предходния месец (март). Понижението се дължи главно на извършени плащания по външните държавногарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер 21,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг към БВП на страната е бил в размер на 0,9%.

В същото време дефицитът по националния бюджет е 450 млн. лв., а този по европейските средства 410 млн. лв. Припомняме, че до края на финансовата година той не може да надхвърли 1.5% от БВП или 1.5 млрд. лв. Размерът на фискалния резерв към 30 април е 6,0 млрд. лв., в т.ч. 5,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз.

Общо приходите в бюджета до април възлизат на 9.45 млрд. лв., като повишението е с 165 млн. лв. спрямо 2013 г. Основният ръст се отчита при данъчните приходи, които са 7.5 млрд. лв. Приходите в частта на преките данъци са 1 675,9 млн. лв., като от тях 2.25 млрд. лв. са от ДДС и 1.16 млрд. лв. от акцизи. Сумата е с 80 млн. лв. по-ниска спрямо април миналата година, заради бързото възстановяване на ДДС, казват от МФ.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 974,2 млн. лв., което представлява 31,4 на сто от разчетените за годината. Разходите на бюджета до април възлизат на 10.32 млрд. лв, което е повишение с 7.8% или 743 млн. лв. спрямо миналата година. Повишението се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните разходи, допълват от ведомството на Петър Чобанов.

държавен дълг
дефицит
Бюджет 2014
министерство на финансите
приходи
По статията работи:

Георги Велев