НАЧАЛО » българия

Държавата затяга финансовия контрол над енергийните фирми в регулирания сегмент

АДФИ ще прави проверки и по искане на енергийния министър

fb
3E news
fb
26-02-2015 05:53:00
fb

Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ ще осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително преференциални, цени на електрическа енергия. Това решиха депутатите при приемането на второ четене на текстове от промените в закона за енергетиката.

Не подлежат на контрол производители на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW. Това бе решено, след като депутатите подкрепиха редакционна поправка на депутата от Патриотичния фронт Валери Симеонов, касаеща обхвата на проверките, които ще извършва АДФИ. В енергийната комисия беше одобрен текст, че на проверка се подлагат производствата с мощност над 1,5 МW. По предложение на депутата проверката ще се прави на производителите, които имат мощности над 1 MW.

Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване.

Министърът на енергетиката може да поиска от АДФИ да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай.

Агенцията ще проверява енергийните предприятия, които влизат в енергийния микс, и ще следи дали са действително направени разходите, обявени пред енергийния регулатор. На базата на тези анализи КЕВР може да промени цената на услугата или да потърси отговорност, ако разходите не са изпълнени, обясни депутатът от ГЕРБ Валентин Николов.

По думите на енергийния министър Теменужка Петкова, че по този начин броят на предприятията, които подлежат на проверка от Агенцията, ще се увеличи с 380 годишно.

Министерството на енергетиката подготвя промени, които да внесе между първо и второ четене в Закона за енергийната ефективност, според които на базата на оценката на риска АДФИ ще може да извършва проверка на всяко едно енергийно предприятие, независимо от това какви мощности управлява.

С промените в Закона за енергетиката са увеличени и санкциите за енергийните предприятия, които нарушават разпоредбите на Закона за енергетиката. Така имуществената санкция ще се движи в диапазона от 200 хил. до 1 млн. лева, а не както досега – от 20 хил. до 1 млн. лева.

Предприятията, които не предоставят информация, предвидена в този Закон и пред АДФИ, ще плащат санкция от 5 хил. до 50 хил. лева, а за предоставяне на невярна информация глобата ще е от 5 хил. до 100 хил. лева.

При проверките органите на АДФИ имат право: на свободен достъп до проверявания обект; да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени; да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и  справки във връзка с проверката.

Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на АДФИ, да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката.

Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.

За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства. При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова посочи, че министерството ще предложи в преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност да бъде направена промяна, съгласно която на база оценка на риска биха могли да бъдат обект на проверка всякакви енергийни предприятия.

Закон за енергетиката
АДФИ
регулиран сектор
По статията работи:

Галина Александрова