НАЧАЛО » българия

Драгомир Стойнев: Правилата при бизнеса вече са равни за всички

fb
3E news
fb
24-02-2014 06:20:00
fb

Правителството стартира серия от срещи с инвеститори и представители на бизнеса, за да обобщи вижданията на фирмите за развитието на предприемачеството и да знае държавата какви са очакванията от правителството. Това заяви днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при посещението си в Сливен, където се срещна с местния бизес и посети завода на „Миролио“. Той припомни, че предприятието е инвестирало повече от 300 млн. евро и е разкрило над 3000 работни места. „Самият факт, че възнамерява да прави нови инвестиции в серия от проекти за над 50 млн. лева говори за това, че той усеща подобряването на икономическата обстановка в страната в последните осем месеца“, смята още Стойнев. Според министъра ако всеки предприемач в страната последва примера им, няма да се говори за криза, а безработицата ще остане в миналото.

Пред бизнеса в Сливен министър Стойнев акцентира върху това, че са възстановени нормалните отношения между държавата и бизнеса и това е една добра основа за бъдещата съвместна работа. „Приложихме редица политики за стабилизиране на икономиката и резултатите вече се усещат. Създадохме и поддържаме благоприятна бизнеса среда и гарантирахме, че правилата са равни за всички. Правителството показа, че е отговорно към бизнеса и в срок върна 542 млн. лв. ДДС“, каза още министър Стойнев. Той очерта и основните приоритети в бъдещата работа на МИЕ, а именно освобождаване на фирмите от административния натиск. „Работи се по конкретни мерки за улесняване на бизнеса - Пакети за намаляване на регулаторната тежест, с които да се премахнат регулаторните режими, намалява се броят на изискуемите документи и размера на таксите, съкращават се сроковете за предоставяне на услуги. „В работата си ще следваме принципа „мисли първо за малките“, според който изискванията за малките и особено за микропредприятията ще се намалят. Въведохме задължителна оценка на въздействието на подготвяните промени в нормативната уредба, изготвяна от МИЕ, върху бизнеса“, категоричен беше министър Стойнев. И добави, че ще бъдат стимулирани лоялните към държавата фирми, които редовно плащат данъци, социални осигуровки и задължения.

Приоритет в новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се постави на „Предприемачество, експортен и производствен потенциал“, като 72% от предвидените 1,413 млрд. евро по програмата ще се отделят за технологична модернизация, въвеждане на международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване на иновации. 25% ще бъдат за финансиране на „Зелена и ефективна икономика“ – внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност. Тя ще бъде основен инструмент за финансиране на малките и средните предприятия. „След активен диалог с всички заинтересовани страни разработихме и изпратихме за съгласуване проекта за следващия програмен период на оперативната програма. Предложихме по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и нагласите на фирмите. Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като технологично обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и тези с дългосрочен ефект – развитие и внедряване на иновации”, каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Драгомир Стойнев
бизнес
Сливен
По статията работи:

Георги Велев