НАЧАЛО » българия

До две години сключваме индивидуални договори за ВиК услуги

fb
3E news
fb
17-07-2014 11:49:00
fb

До две години може да има индивидуални договори за предоставяните услуги от ВиК операторите. Това обясни Милена Миланова от ДКЕВР след днешното обществено обсъждане на Проекта за Общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите. По думите й обаче индивидуалните услуги са по-скоро въпрос на организация на самите оператори.  Малко по-рано в рамките на заседанието председателят на ДКЕВР Боян Боев също посочи, че се върви към индивидуални договори. Председателят на ДКЕВР се похвали, че за пръв път се обсъждат единни Общи условия за улугите, предоставяни от ВиК операторите. 

Членът на ДКЕВР Илиян Илиев коментира обаче, че индивидуалните договори няма да решат проблемите, тъй като цяло трябва да се направят промени и в законодателството за етажната собственост.

При разискване на казуса в рамките на общественото обсъждане представителят на БАВ Иван Иванов от своя страна коментира, че ще е малко трудно преминаването към индивидуални договори, предвид това, че се касае за близо 5 млн.потребители. Той постави въпроса и за по-добър контрол при предоставянето на лични данни.

Проблемите при отчитането на Вик услугите са почти същите, като при топлинните счетоводители. Разликите, които се получават в отчитането са от потребители, които обявяват необитаемост на даден имот, а той всъщност се обитава, или пък живеят трима души и се отчита един,  обясни от своя страна Миланова. Именно, за да се регулира това положение в предложението на Проекта за Общи условия се предлага и въвеждането на годишно отчитане, което да се извършва заедно с домоуправителя. Според предложението, при установяване на разлика от 20% между общия водомер и индивидуалните тя ще се поема от потребителите.

Припомняме, че в предложения проект за пръв път се дава възможност потребителят (чрез подаване на молаба) да получи от ВиК оператора обобщена месечна справка за т.нар. „общо потребление“. Освен това тя няма да се заплаща. В допълнение, в проектът за Общи условия вече се предвижда и служебно откриване на индивидуални партиди за отделните имоти в сгради в режим на етажна собственост, при тяхното въвеждане в експлоатация, както и възможност за откриване на индивидуални партиди за сгради в режим на етажна собственост, за които има формиран дълг по общия водомер.

От страна на МОСВ поискаха прецизиране на текстовете, в частност за измерването на отпадните води и съобразяването на някои от текстовете със Закона за водите и наредбите за проектиране. 

Пълно несъгласие с текстовете в проекта за Общи условия изрази представителят на Гражданско движение ДНЕС Георги Хистов, според който "има скандални текстове". За пример той посочи предоставянето на право да се подписва за свидетел при изготвянето на протокол на представител на водното дружество. 

Предложеният проект за единни Общи условия е изготвен и внесен от представителите на 51 ВиК оператори. Той не касае Софийска вода, която в рамките на този месец трябва да внесе свой проект за Общи условия. До края на месеца Софийска вода трябва да отстрани и изключително многото забележки на ДКЕВР в бизнес плана. 

ДКЕВР ще вземе окончателно решение по обсъдения днес проект за единни Общи условия, касаещи водните дружества в страната на закрито заседание на 11 август.

ВиК услуги
ВиК оператори
По статията работи:

Маринела Арабаджиева