НАЧАЛО » българия

До два дни ВЕИ-та трябва да решат ще спазват ли правилата за търговия с ток

Санкции и изключване от системата грози производителите на "зелен ток", ако не подпишат договор за балансираща група

fb
3E news
fb
21-01-2014 01:27:00
fb

Производителите на "зелена енергия" трябва в срок до 24 януари да подпишат договори за участие в балансираща група.  В случай, че не го направят Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще им наложи административно наказание.  Съществува дори възможност операторът на електропреносната система да ги изключи временно от системата, при това без да ги предупреди. Причината е, че без подадени графици за производство, операторът няма да може да управлява електроенергийната система на страната. Това се посочва в публикуваното на официалната интернет страница  становище на регулатора. То касае стартирането на пазара на балансираща енергия.

От страна на производителите на електроенергия от ВЕИ коментираха, че още не са виждали договорите с електроразпределителните предприятия, а смо този с НЕК. Някои от тях имат забележки по него. 

"Ние,  EVN България, поддържаме редовен контакт с ВЕИ-производителите и от 22 януари 2014 г. започваме изпращане на проектодоговори до тях (във връзка с включването им в балансиращи групи)", коментираха от дружеството за 3e-news.net .

От ЕНЕРГО-ПРО Продажби съобщиха, че са "получи решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за допълнение на лицензията си с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група едва на 16 януари (четвъртък). Ето защо компанията все още не е изпратила договор за балансиране на производителите на електроенергия от ВЕИ. 

До посочената от ДКЕВР дата, 24 януари, компанията ще положи всички усилия да подготви и изпрати проектодоговорите до всички производители. Бихме искали да отбележим, обаче, че смятаме за нереалистично да се очаква окончателното сключване на договори за балансиране с близо 350 производители в рамките на само 5 работни дни след получаване на решение за допълнение на издадената на компанията лицензия", заявиха от дружеството.

Според правилата за търговия с електрическа енергия производителите на „зелена енергия”  имат няколко  възможности, се посочва в становището  – да прехвърлят отговорността за балансиране на координатора на комбинирана балансираща група, или обществения доставчик и крайните снабдители да поемат служебно отговорността за балансирането им и да сключат договор за участие в балансираща група с тях.

Ако тези възможности не ги удовлетворяват производителите на "зелн ток" поемат сами отговорността за небалансите на техните обекти. В този случай обаче те трябва пак да скючат договор с оператора на електропреносната мрежа.

В случай, че производителите на ток от ВЕИ не изпълнят тези условия означава, че няма да могат да подават графици за произвдената от тях електроенергия. Без тези графици операторът на мрежата няма как да планира режима на работа на електроенергийната система ( ще липсва обмен на данни и информация за графиците на доставка). Това създава условия операторът на електропреносната мрежа да не може да поддържа мощностния и електроенергиенбаланс на системата. В такъв случай той може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическаенергия без предварително уведомяване съгалсно текстовете от енергийния закон, се обяснява в  становището на регулатора.

От комисията припомнят, че са задължила обществения доставчик в срок до 24 януари 2014 г. да сключи с производителите на енергия от ВЕИ и когенерации договори за участие в балансираща група. Това се отнася и за електроразпределителните предприятия.

Трябва да посочим, че правилата за търговия се обсъждат почти три години. Те бяха променяна многократно, а някои от възраженията на електроразпределителнит предприятия не бяха приети.  Очаква се, че статрът на пазара на балансираща енергия ще внесе по-голяма яснота в системата. Това е и първата крачка към старта на електроенергийната борса. 

През лятото на 2013 г. година производителите на електроенергия от ВЕИ бяха изключвани многократно от системата. С въвеждането на правилата тази възможност намалява.

ВЕИ
ДКЕВР
ЕРП
По статията работи:

Маринела Арабаджиева