НАЧАЛО » българия

Доклад: Енергетиката в България е твърде политизирана, дебатът за енергийна бедност неефективен, а ВЕИ неравнопоставени

fb
3E news
fb
01-11-2018 12:37:00
fb

Първоначалният вариант на изследването Political Generation Mapping Bulgaria, насочено към политико-икономическото картиране на България в процеса на осъществяване на енергийния преход представиха в рамките на дискусия представителите на E3G – Ада Амон, Александър Райценщайн от берлинския офис на E3G и.Шейн Томлинсън. Първоначалните данни сочат за твърде голямо политизиране на енергетиката, неефективност на дебата за енергийната бедност и недостатъчна равнопоставеност на ВЕИ-сектора. Изследователите търсят и отговор на въпросите дали страната ни ще успее да осъществи идеята за газов хъб и да реализира строителството на АЕЦ "Белене". Въпроси, по които обществото е разделено, но решението за които предстои да се вземе на база на достоверна, практична и научна информация.

Картиране, представяне на заплахите за дадено общество и възможността за осъществяване на компенсаторни механизми и осъществяване на вътрешно взаимодействие е заложено в основата на изследването, обясниха от организацията. В частност изследователите проследяват проблемите за дадени региони с цел по-пълноценното им представяне на европейско ниво и сближаване с позицията на развитите държави. Източноевропейските цени не трябва да остават изолирани от цялостната политика на Европа. В този план E3G вече е осъществило изследване в други страни от региона, като Полша и Румъния.

Изследването е във връзка с осъществяването на целите на Парижкото споразумение за климата. Методологията се базира на анализ на база данни, като са използвани 280 индикатора за оценка, подплатени с интервюта и изследвания. По индекс на риска страната ни е на 120 място, припомниха от E3G.
Като цяло картината за страната ни не изглежда много добра според първоначално събраните данни, особено що се касае до енергийния сектор. Първоначалното мнение е, че енергетиката в България е силно политизирана тема. Нещо повече енергийната политика не е достатъчно ефективна, особено в частта за ВЕИ.
По отношение на климатичните рискове, според Александър Райценщайн страната ни не е изправена пред значителен проблем. Въпреки това се приема, че през последните години климатичните рискове се увеличават, а има и нарастване на средната температура. Изследването сочи, че най-голям е рискът от наводнения. Но според представителите на WWF това не е съвсем така, като по-скоро има редуване на рискове от пожари и наводнения.
По отношение на енергийния преход настоящата база от данни, на която се основава и първоначалният доклад на анализаторите сочи, че темата е доста политизирана.

Дебатът за енергийната бедност е неефективен. Води се дебат за изкопаемите горива. Енергетиката е повече политически въпрос и не се ползва с доверие в обществото. Освен това изводите в доклада са, че енергийният пазар е непрозрачен, а и и в значителна степен  концентриран. Държавните предприятия са обединени в БЕХ, който държи около 60 % от доставката на електроенергия и почти напълно на природен газ. В допълнение зависимостта от внос на синьо гориво е над 80 %.

Освен това експертите от E3G констатират и, че има интерес от това цените на електроенергията да се държат ниски, но в същото време спрямо покупателната способност на гражданите са едни от най-високите в ЕС.

В докладът се отбелязва изключително високият дял при добива на въглища, на които се дължи и 40 % от производството на електроенергия. Заплатите са над средните за региона, но плащанията често се бавят. Електроенергийната мрежа е стара и се нуждае от обновяване.
Ядрената енергетика осигурява една трета от енергийния микс на България. В същото време ВЕИ не са достатъчно равнопоставени. Както коментираха чуждите експерти, изглежда, че не е много атрактивно да се инвестира във ВЕИ сектора. Преди например заетите в него са били 20 хил. души, докато сега са около 5 хил.
Трябва да посочим, че сривът във ВЕИ сектора, за който говорят експертите е в резултат на прекратяване на преференциалните цени. Сега обаче съществува възможност производителите на енергия от ВЕИ вече да участват в търговията на борсата. Това е поне на книга, но разбира се, бюрократичните и други проблеми не са за пренебрегване.

По отношение на енергоемкостта се посочва, че производството в България е едно от най-енергоемките.

Очакването е целите, заложени в Парижкото споразумение за климата все пак да бъдат постигнати, най-малко, защото неефективните производства ще спрат. Според авторите на изследването не е ясно какво ще се случи след като секторът, свързан с въглищата спре.
По отношение на транспорта, данните са за увеличение на емисиите с 53 %.

Според представителите на природозащитните организации в България, които присъстваха на дебата, България има доста законодателни инициативи по отношение на Парижкото споразумение за климата. Проблем е, че в тях не се отразява становището на природозащитниците, смятат те.

Присъстващите от редица организации с нестопанска цел коментираха като изключително неуспешна и дори като провал на програмата за енергийна ефективност на сградите.

енергетика
3ЕG
ВЕИ
природен газ
добив на въглища
Енергийна ефективност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева