НАЧАЛО » българия

ДКЕВР обеща компенсации на ЕРП-тата, след като ги натовари да събират вземания на държавната ЕСО

Дружествата питат защо не са признати техните разходи за присъединяване на производителите на възобновяема енергия към мрежата

fb
3E news
fb
06-02-2014 03:18:00
fb

След като направи от частните ЕРП-та събирачи на вземания на държавната ЕСО, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) обеща да измисли начин да  компенсира EVN, ЧЕЗ и Енерго-Про за несвойствната работа. Какъв ще бъде механизмът ще стане ясно 14 февруари, когато регулаторът ще  да излезе с конкретно предложение. Въпросът беше поставен от ЕРП-та в рамките на днешното обсъждане за цената за достъп на производителите на ток от ВЕИ до мрежата на ЕСО.  Според предложението на регулатора тази такса обаче ще се събира от ЕРП-та. В момента обаче те работят с временна цена, получила популярност като "такса ВЕИ".

Дружествата поставиха и въпроса защо не са признати техните разходи за присъединяване на ВЕИ производителите към мрежата. Според тях предложенията на държавния регулатор щели да ограничат финансирането на инвестиционните им програми.

Припомняме, че през 2012 г. регулаторът постанови производителите на ВЕИ да плащат цена за достъп до мрежата на ЕРП-та. Впоследствие тя беше отменена от ВАС, но междувременно елекроразпределителните дружества събраха от такси определена сума. Според доклада на ДКЕВР, тя  е 192 млн. лв. (Дружествата обаче твърдят, че е 400 млн. лв.)  След решението на ВАС от миналата година тези средства следва да бъдат върнати.

„Трябва да има окончателно решение на ДКЕВР за цена за достъп, ако трябва да се връщат тези приходи, които вече са в балансовите отчети на електроразпределителните предприятия”, заяви регионалният мениджър на EVN България Йорг Золфелнер.

"Ще разгледаме цената за достъп", обеща от своя страна председателят на ДКЕВР Боян Боев. Той призна и правото на електроразпределителните предприятия за компенсаторен механизъм за временната такса достъп за ВЕИ-производителите. По думите му този компенсаторен механизъм трябва да бъде приет заедно с решението от днешния доклад за цената за достъп на производителите на ВЕИ до мрежата на ЕСО. Припомняме, че предложението на ДКЕВР е цената за достъп да е в размер от 2,45 лв. Цената се дължи от всички производители на електрическа енергия от слънце и/или вятър на „ЕСО“ ЕАД и се заплаща от операторите на електроразпределителните мрежи на „ЕСО“ ЕАД.

„Нямам яснота какво ще измисли комисията. Ще видим какъв механизам ще предложат. Трябва да се има предвид и какво се случва със събраните до момента приходи”, коментира представителят на ЧЕЗ Зорница Генова.

Тя припомни, че досега ВАС се е произнесло за част от производителите на ВЕИ. Фактически сега електроразпределителните дружества не събират от тях цена достъп. Има обаче и неотменени части на решението, добави Генова. „Така че има още 80 производителя на нашата територия от които ние и сега събираме цена достъп. Решението има множество точки и съда (ВАС) отменя точка по точка, категория по категория, вид по вид всеки производител.  Има категории за които тази цена не е отменена още. Затова се изчаква решението на ДКЕВР заедно с компенсаторния механизъм”, коментира тя. Думите й бяха подкрепени и от регионалния мениджър на ЕВН Йорг Золфелнер. Както уточни и той, в момента с решението на ВАС не отпада цената за достъп за всички производители на електроенергия от ВЕИ. "В момента в който има пълно и окончателно решение на ВАС ще спрем", казо той. 

ВЕИ
цена за достъп
ЕСО
ЕРП
По статията работи:

Маринела Арабаджиева