НАЧАЛО » българия

ДКЕВР реши електроенергията за бита да поскъпне средно с над 2% от утре

Увеличението в цената на НЕК е най-голямо - 13,6 на сто, дефицитите на компанията от 1,5 млрд. лева ще ги плащаме всички ние до средата на 2019 г. поне

fb
3E news
fb
30-06-2014 06:24:00
fb

Цената на електроенергията за бита се вдига средно с близо 3% от 1 юли това стана ясно от последните разчети на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според решението на ДКЕВР битовите потребители на ЧЕЗ от утре ще плащат с 2,78% повече за ток през деня като цената му става 0,153 лв./квтч без ДДС. Нощната тарифа пък се увеличава с 2,22% до близо 0,087 лв./квтч без ДДС.

При „Енерго-Про“ увеличението на дневната тарифа за бита е 2,5% и там цената от утре е 0,163 лв./квтч. Нощната тарифа при дружеството се повишава с един процент и тока вече ще струва 0,089 лв./квтч без ДДС.

Най-малко е увеличението на цената за потребителите на EVN. От утре при използване на ток по дневна тарифа хората от Югоизточна България ще плащат по 0,64% повече като цената за услугата става 0,154 лв./квтч. Нощната енергия там също се увеличава минимално – с 0,22% и става близо 0,087 лв./квтч без ДДС.

Сериозно поскъпване има при дневната тарифа на електроразпределителното дружество „Златни пясъци“. Там цената скача с 6,5% до 0,182 лв./квтч. Нощната енергия в района се вдига с 1,46% до 0,093 лв./квтч без ДДС.

Според изчисленията на ДКЕВР за сметка от около 50 лв. средното увеличение ще е с около един лев

Основният печеливш от нови цени на енергията обаче остава Националната електрическа компания. Според разчетите на ДКЕВР цената, на която НЕК ще доставя енергия за регулирания пазар се вдига с 13,6%. Така от 1 юли цената на Обществения доставчик става 114,10 лв./мвтч.

От ДКЕВР са направили и петгодишен погасителен план за НЕК, за да може да се възстановят по-голямата част от признатите му, но невъзстановени към момента разходи. Така за следващите пет регулаторни периода общите признати разходи на НЕК ще бъдат 998,8 млн. лева. Компенсациите започват още от следващия регулаторен период и завършват на 30 юни 2019 г. В следващи ценови периоди ще бъдат компенсирани и останалите близо 500 млн. лева дефицит в НЕК, става ясно от презентацията на ДКЕВР.

За сегашния период НЕК получава компенсация от 34,3 млн. лева за неизкупена разполагаемост от американските централи ТЕЦ „ AES Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Тази разполагаемост е само за първите шест месеца на 2013 г.
Отделно НЕК получава още 87,1 млн. лева като компенсация за неизкупена разполагаемост от двете централи за перидода 1 август 2013 г. - 30 юни 2014 г. Същата сума компанията ще получи и в следващия регулаторен период, който се очаква да бъде от 1 юли догодина.
Като невъзстановени разходи от работата на ПАВЕЦ „Чаира“ Обществения доставчик ще получи още 79,5 млн. лева от сегашните цени. Тази сума ще я получава в следващите пет регулаторни периода.

Според разчетите на ДКЕВР обшата сума за компенсиране на НЕК в следващи ценови периоди е за близо 500 млн. лева. Оттам припомнят, че общия дефицит, който трябва да бъде покрит е за близо 1,5 млрд. лева.

Само за периода от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. в цената на микса на НЕК са включени 269,3 млн. лева задължения за отминали периоди. В същото време обаче от ДКЕВР не са одобрили възстановяване на разходи заради получилата се „дупка“ между прогнозните и реалните приходи от продажбата на въглеродни емсии. Така за след юли 2015 г. в цената на обществения доставчик ще бъде включен и разход от още 259 млн. лева.

ДКЕВР продължава да настоява за предоговаряне на договорите с американските ТЕЦ-ове

От изпратената презентация на енергийния регулатор става ясно, че комисията продължава да настоява за предоговаряне на цените, на дългосрочните договори с двата ТЕЦ-а. Искането им остава без промяна – цената на ТЕЦ “AES Марица Изток 1“ да бъде намалена до 90,35 лв./мвтч, а тази на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ до 70,88 лв./мвтч. Припомняме, че от комисията вече заявиха за възможна промяна в цените на енергията за бита от 1 октомври ако договорите не бъдат преразгледани. За момента обаче НЕК не са направили постъпления в тази насока, а собствениците на двете централи възразиха срещу решението на ДКЕВР и подадоха жалби във ВАС.
При тази невъзможност за следващите три месеца да се предоговорят договори, съществуващи вече 13 г. е вероятно да има ново увеличение на цените на тока преди зима, коментират експерти.

ДКЕВР планира и чрез законови поправки да ограничи изкупуването на преференциални цени на енергията на ВЕИ производителите.
Запазването на действието на тези договори в този им вид ще доведе до възникване на „невъзстановяеми разходи“, което занапред ще рефлектира върху крайните цени - както за промишлеността, така и за битовия клиент. Негативните последици са свързани с влошаване на конкурентоспособността на икономиката и платежоспособността на всеки един потребител, аргументират се от комисията.

Увеличени приходи за държавните дружества, намалени за частните

Освен НЕК от новите цени на енергията от 1 юли ще се подобри и финансовото състояние на ЕСО. Тарифата за пренос и достъп до електропреносната мрежа се вдига от сегашните 6,91 лв./мвтч на 7,98 лв./мвтч
За сметка на това се намаляват още повече цените за пренос и достъп през електроразпределителната мрежа. Така разпределителните дружества на ЧЕЗ, EVN и „Енерго-Про“ ще получават по едва 23,7 лв./мвтч от общата цена за доставка на енергия за бита. Досега компаниите получаваха по 34,48 лв./мвтч
Маржовете на крайните снабдители също са допълнително „орязани“ от ДКЕВР и от малко над 3 лв./мвтч сега са намалени до 2,28 лв./мвтч.

Според ДКЕВР либерализацията на пазара, свитото потребление на енергия в страната и високият дял на енергията, изкупувана по дългосрочни договори, води до излишък на енергия, доставяна по непазарни цени.

В същото време в настоящата икономическата обстановка в страната се отчита общ спад в потреблението на енергия - както за промишлеността, така и за крайния клиент. Прогнозата за общото потребление на енергия в страната за следващия ценови период е спад с 9%.

В обобщение през новия ценови период енергията, която ще е необходима под формата на квоти за осигуряване на потреблението на регулирания пазар, намалява с 26% или 7,2 млн. мвтч, обясняват още от ДКЕВР.

цена
електроенергия
битови потребители
поскъпване
НЕК
По статията работи:

Георги Велев