НАЧАЛО » българия

ДКЕВР предлага намаляване с над 50% на преференциалната цена на фотоволтаиците и 21% на вятърните централи

fb
3E news
fb
15-06-2014 09:26:00
fb

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предлага драстично намаление на преференциалната цената за вятърни и Фотоволтаични електроцентрали. Това става ясно от каченият на страницета на ДКЕВР  доклад и проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, който трябва да бъде подложен на обществено обсъждане в понеделник.

По отношение на вятърните електроцентрали се предлага намаление на преференциалната цена с 21%. При фотоволтаичните намалението на преференциалната цена обаче е с над 50%.

За вятърни централи до 30 кВт се предвижда намаление на цената с 21, 54% - от 175,86 на 137,98 лв.; до 200 кВт – от 162,33 на 128,51 – или с 20,83%; с 22% е по-ниската предложена цена за вятърни централи над 1 МВт или от 122,50 на 99,55 лв. За вятърни централи, които работят с асинхронен генератор с кафезен ротор се предлага преференциалната цена да падне от 105,16 на 83,16 лв.

От фотоволтаичните централи най-голямо е намалението за тези, които са с мощност до 5 кВт – 62,63% или от 381,18 на 142,44 лв. При другите в зависимост от мощността намалението е средно 51-52%.

ДКЕВР се позовава на доклада за Националнен план за действие за енергията от ВЕИ, според който делът на електроенергията от ВЕИ в крайното електрпотребление е достигнала 16,4%. На тази база от ДКЕВР отчитат, че според законовите разпоредби в страната ни за обекти построени след 2013 г. не трябва да се прилагат разпоредбите за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

Намаление с малко над 2% има и на цените на електроенергията, произведена от малките ВЕЦ-ове, като за микровецовете с помпи намалението на цените е  4,55%.

Леко увеличение от 0,37 до 0,49% има за централите, работещи с дървесни отпадъци.

вятърни централи
фотоволтаици
ДКЕВР
микро ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева