НАЧАЛО » българия

ДКЕВР започна одит в EVN България Електроразпределение

Компанията, която е сред най-проверяваните в България през последните години, декларира пълно съдействие на всички институции

fb
3E news
fb
06-01-2014 01:30:00
fb

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) стартира днес извършването на одит на дейността на EVN България Електроразпределение. Предмет на разпоредения одит, според решението на ДКЕВР е  цялостната лицензионна дейност на компанията за периода от 01.07.2008 г. до 30.11.2013 г., включително анализ и оценка на всички разходи, свързани с осъществяване на лицензионната дейност. Според решението на ДКЕВР одитът ще бъде извършен до 30.04.2014 г., като в него ще участват и външни експерти, посочени от комисията.

Както при всяка една от множеството проверки, извършвани от институциите през последните години върху дейността на EVN България Електроразпределение, компанията декларира пълно съдействие и подкрепа както на експертите на ДКЕВР, така и на всички институции заинтересувани от дейността на компанията в съответствие със законовата и регулаторна рамка.

Дружеството напомня, че вече е било обект на подобни многобройни проверки още през 2010 г., когато след посещение на представители на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) в няколко клиентски центъра на дружеството, ДКЕВР извърши детайлен одит на дейността на дружеството.

Допълнително само през 2013 г. компанията беше проверена от Окръжна прокуратура - Пловдив, от ДКЕВР, от Национална агенция на приходите, от Агенцията за държавна финансова инспекция и от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, което прави дейността на EVN България Електроразпределение една от най-често проверяваните и прозрачни в страната. При всяка една проверка EVN България винаги се е съобразявала с техните предписания в съответствие със законовата и регулаторна рамка.

EVN
ДКЕВР
проверка
По статията работи:

Георги Велев