НАЧАЛО » българия

“Диалози за София” разглежда взаимовръзките между темите “Облик и бизнес”

Представители на ключовите заинтересовани страни ще участват в отворена дискусия за баланса между рекламата, бизнес инициативите и облика на града

fb
3E news
fb
17-09-2018 12:55:00
fb

Третото издание на поредицата от дискусии “Диалози за София” ще разгледа темите “Облик и бизнес” и ще постави фокус върху частната инициатива за реклама и търсене на разпознаваемост на бизнеса, и други негови намеси, като например местата за хранене, които използват и оформят градското пространство, и пряко влияят върху облика на средата. Ще чуем кратка презентация от екипа на Визия за София на събрана информация по темите, разглеждайки сравнителен анализ с други места и градове, данни за състоянието и предприети досега мерки в София, както и няколко експертни становища на представители на различни страни, които целят да създадат основата на информиран и продуктивен диалог. 


Потвърдили участници са арх. Здравко Здравков, главен архитект на СО, Иво Панталеев,  А.Д.А, автори на проекта за обновяване на ул. Граф Игнатиев и насоките за оформление на фасадите по улицата, Ирина Мутафчийска, председател на  Съюза на урбанистите в България, работила по  Градски стандарт, Атанас Димитров, председател на  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация,  Милен Попов, собственик на  Ideacomm, компания за външна реклама, Ивайло Митев, представител на  Националната асоциация на строителни предприемачи. 


Събитието е с вход свободен за всеки, който иска да изрази мнения и предложения и да участва в търсенето на консенсус по темите, свързани с визуалната среда в града.  Целта на дискусията е генериране на идеи за възможни стратегически решения и добри практики, които могат да подобрят възможностите за присъствие и разпознаваемост на бизнеса, като същевременно се съобразяват и подчертават характерните черти на градската среда. Събитието ще се проведе на 18 септември (вторник) oт 18:00 до 19:30 ч. в галерия Структура на ул. „Кузман Шапкарев“ 9.

В хода на диалога ще обсъдим как обликът на града оказва пряк ефект не само върху неговата идентичност, но и върху неговата привлекателност за хора и инвестиции. Той е един от инструментите, чрез които градовете създават имиджа си на привлекателна дестинация и се конкурират помежду си. Визуалната среда, която бизнесът създава със своята активност, влияе пряко на просперитета на града, а следователно и на неговия бизнес.  Tези и много други въпроси и взаимовръзки ще разгледаме в търсене на баланса между интересите на различните заинтересовани страни.


Дискусията се организира от Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, и  Форум Гражданско Участие  с финансовата подкрепата на  Столична община, Програма Европа 2018 г. Събитието е част от поредицата  “Диалози за София” – дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града  Визия за София. Диалозите целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни, и събирайки различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения. 


“Диалози за София” е поредица от дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат в като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града Визия за София. Диалозите целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни, и събирайки различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения. Първите теми на “Диалози за София”, които ще бъдат обсъдени в тяхната взаимосвързаност бяха “Небостъргачи и придвижване” и “Бедност и отпадъци”.


Форум Гражданско Участие е мрежа  от граждански организации от цялата страна. Насърчава сътрудничеството между НПО, гражданите и местните и национални институции и работи за структурирано гражданско участие във вземането на решения и формулирането на политики.
 

Визия за София е инициатива за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Проектът е инициатива на Столична община и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

“Диалози за София”
темите “Облик и бизнес
частната инициатива
реклама
разпознаваемост на бизнеса
Визия за София
столична община
стратегия
развитие на София
крайградските територи
Форум Гражданско Участие
Програма Европа 2018
По статията работи:

Галина Александрова