НАЧАЛО » българия

Депутати: "Булгартрансгаз" и ЕСО също да внасят по 5% във Фонд "Сигурност на електроенергияната система"

fb
3E news
fb
18-05-2016 08:12:00
fb

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и операторът на газопреносната ни мрежа „Булгартрансгаз“  също да правят вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда, считано от месеца, следващ месеца на влизането в сила на този закон. Това се казва в предложение за промени в Закона за енергетиката на председателят на енергийната комисия към Народното събрание Делян Добрев и депутатът Валентин Николов и двамата от ГЕРБ . Общо приходите на двете дружества ще осигурят още 30 млн.лв. За фонда, става ясно от предложението.

Предложението, което е публикувано на страницита на парламента предвижда вноски от 5% от приходите от продажби на електроенергия да внасят операторът на електропреносната мрежа, както и операторите на газопреносната мрежа и операторите на съоръженията за съхраняване на природен газ.

„Предложението въвежда 5% вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система от приходите на Електроенергийния системен оператор (EСО) и „Булгартрансгаз“. Такова предложение бе дискутирано още при създаването на фонда през 2015 г., но бе оставено за по-късен етап. Такава вноска от преносните оператори има в други държави от ЕС, например Италия. Вноската се въвежда с цел да се разшири приходната база на фонда с оглед либерализацията на пазара. В последната година се наблюдава намаляване на цената на свободен пазар на електроенергия, което налага по-високи разходи за фонда с цел покриване на разликите между пазарната цена и преференциалните цени по дългосрочните договори. ЕСО и „Булгартрансгаз“ са в добро финансово състояние и това няма да окаже негативно влияние върху финансовите им резултати. Изчисленията показват, че очакваните допълнителни приходи във фонда са в размер на 17 млн.лв. От ЕСО и 13 млн.лв. От „Булгартрансгаз“, се казва в мотивите на двамата депутати от ГЕРБ.

Освен приходите от 5% от производство и търговия на енергийните дружества, във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ , във фонда влизат и приходите от търговия с въглеродни емисии, като очакванията са общо към края на годината сумата във фонда да е до около 290-300 млн.лв. Приходите във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ са в размер на малко над 82 млн. лева към края на първото тримесечие. Ръководството на Фонда изплати 67,9 млн. лева на обществения доставчик Националната електрическа компания (НЕК). 

По предварителна информация от Световната банка смятат, че Фондът може да прерасне в компенсаторен механизъм по отношение на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, включително и тези касаещи преференциалните цени. Сега се говори за т.нар. „договори за разлики“. До дни се очаква окончателните виждания на Световната банка да бъдат оповестени, а впоследствие да бъдат направени и по-съществените промени в Закона за енергетиката, свързани с отпадането на ангажимента „единствен купувач“ от НЕК.

 

 

ЕСО
Булгартрансгаз
фонд Сигурност на електроенергийната система
По статията работи:

Маринела Арабаджиева