НАЧАЛО » българия

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за енергетиката

fb
3E news
fb
14-07-2015 04:41:00
fb

Народното събрание прие на първо четене поправки в Закона за енергетиката. По време на днешното извънредно заседание депутатите одобриха два отделни законопроекта, дело на съответно на ГЕРБ и Реформаторския блок. по-късно в рамките на свиканата в почивката комисия по енергетика двата законопроекта бяха обединени в един. Така ще се разгледат по-бързо при второ четене в рамките на енергийната комисия. Между първо и второ четене обаче се очаква да има значителни уточнения. 

 Измененията, предложени от  ГЕРБ бяха приети със 107 гласа "за", 33 "против" и 10 "въздържал се, а тези на Реформаторския блок - със 131 гласа "за", 10 "против" и 9 "въздържал се". Против законопроекта на ГЕРБ, който бе договорен в Министерски съвет след среща между кабинета, работодатели и синдикати, гласуваха депутатите на БСП, "Атака" и част от представителите на Реформаторския блок, сред които и съпредседателят на групата Радан Кънев.

Промените на ГЕРБ предвиждат в механизма за компенсиране на невъзстановяемите разходи и разходите за задължения към обществото да бъдат включени и операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

 Поправките в законопроекта, дело на Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, предвиждат създаването на Фонд "Сигурност на енергийната система".  Целта на Фонда е "финансово стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в НЕК", твърдят вносителите. Със създаването на този фонд се цели да се запълни създаваният през годините вакуум, вследствие на натрупани некомпенсирани вземания за задължения към обществото.

 Фондът ще се финансира, като производителите на ток правят вноски в него в размер на 5% от ежемесечните си приходи от продадената енергия без ДДС.

От ГЕРБ предлагат още и изменение в Закона за енергията от възобновяеми източници, като се заменя понятието "средногодишна продължителност на работата" с "нетното специфично производство на електрическа енергия". Това според вносителите създава условия по преференциални цени да бъдат изкупувани само количествата ток, за които съответните ВЕИ-та имат договори за преференциални цени. По този начин се цели да се редуцират разходите на обществения доставчик и да се осигурят предпоставки за невъзможност за завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената в определените преференциални цени. Измененията предвиждат количествата ток, надхвърлящи договорените, да бъдат изкупувани от обществения доставчик по цена за излишък на балансиращия пазар.

Припомняме, че по време на обсъждането на първо четене в комисията по енергетика производителите на електроенергия от ВЕИ поставиха въпроса защо в закона се залага излишъкът, надхвърлящ договорите да се предлага на балансиращия, а не на свободния пазар. Според вносителите, така от 125 лв. на МВтч, по които общественият доставчик ще изкупува зелената енергия ще падне на 4-6 лв. на МВТч.  Производителите на ВЕИ обаче са против и искат да се регламентира възможността им тази енергия да се предлага на свободния пазар. Тази постановка се очаква да бъде изчистена между първо и второ четене, след среща на енергийната комисия с производителите на електроенергия от ВЕИ.

С промените, предложени от ГЕРБ се прави опит за регламентиране и на начинът, по който резултатите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция да намерят отражение в преференциалните цени. Дават се правомощия на КЕВР да анализира докладите на АДФИ и да определи индивидуални цени за съответния производител на ток от ВЕИ. С друга поправка се преодолява двойното подпомагане на производителите на ток от ВЕИ, които са изградили централата си с европейски средства, но не са обявили това и то не е отразено в ценообразуването. Законодателно обаче и този текст предстои да получи точна формулировка, защото противоречи на редица административни постановки.

Законопроектът на Реформаторския блок предвижда правно задължение за производителите на електрическа енергия да обявяват условията на договорите, при които от тях се изкупува електрическа енергия. При административното регулиране цените се определят от един държавен орган, който досега действаше "на скрито", а това е предпоставка за корупция", твърдят вносителите.

Поправките на РБ налагат и задължение на Министерският съвет в едномесечен срок след окончателното приемане на закона да приеме наредба за регулиране, публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества в енергетиката с 50% и над 50% държавно или общинско участие.

"Този законопроект по всяка вероятност ще бъде приет на първо четене с голяма уговорка за последиците, ако текстовете влязат в сила в този си вид. Със същата надежда за корекции между първо и второ четене сме подкрепяли други законопроекти. В някои случаи са правени корекции, а в повечето - това не е случвало", каза Радан Кънев. Тоя обяви, че лично ще гласува против поправките на ГЕРБ, но групата му ще гласува по съвест и някои от депутатите ще подкрепят промените.

Като аргументи да не подкрепи законопроекта Кънев посочи липсата на обсъждане и подготовка при изготвянето му, странният кръг на лица, които са стигнали до съгласие, както и фактът, че такива мерки няма в програмите на управляващите партии и коалиционното споразумение между тях. Всичко това прави този законопроект "опасен като модел на поведение", каза Кънев. Той подчерта още, че от 23-ма народни представители в групата на РБ няма нито един, който може да бъде заподозрян в конфликт на интереси в българската енергетика и това е рядкост в българския парламент.

"Няма мнение на финансовия министър, не знаем какви ще бъдат преките последици за фискалния резерв от тези промени. Крайният резултат от подобна авантюра ще бъде тежка счетоводна загуба и неизмерими загуби в инвестиционния климат", заключи той.

В отговор един от вносителите на промените на ГЕРБ, бившият енергиен министър Делян Добрев обяви, че не вижда нищо, което не може да се коригира между първо и второ четене. "Ще се съобразим с някои от аргументите на опозицията, като и на партньорите ни от Реформаторския блок", обеща Добрев.

Според лидера на БСП Михаил Миков с този законопроект на ГЕРБ за пореден път се затъва в технологии в полза на частните зелени централи. Управляващите по думите му продължават да се въртят в кръг, чудейки се как да подкрепят ЕРП-тата, което БСП няма как да подкрепи. Политиката на КЕВР е видима и ясна, каза Миков като обясни, че се вижда ясно как се вдигат печалбите и признатите разходи на ЕРП-тата, като именно от там се източват най-много средства и се натоварват цените.

Михаил Миков даде за пример и как се плаща сметката в енергетиката - в ресторанта един пие 12-годишно уиски, а друг - бира, а накрая сметката се събира и двамата плащат по равно.

Промени в закона за енергетиката се обсъждат за пети път за седем месеца, каза Кирил Цочев от АБВ. Според него енергетиката е тежка система, в която не трябва да се правят бързи промени. Той постави и въпрос дали е направена икономическа оценка на предлаганите промени и отбеляза, че законопроектът все пак ще бъде подкрепен на първо четене. В същото време Цочев предупреди за ретроактивните действия на някои от текстовете в проектозакона.

Според Магдалена Ташева от Атака няма нужда от промени в многократно "кърпения" Закон за енергетиката, а е необходим изцяло нов. 

Валери Симеонов от Патриотичния фронт каза, че партията му ще подкрепи законопроектите, но препоръчва от облагане с пет процентна вноска да бъдат освободени предприятия, които продават енергия на цена под тази на обществения доставчик. 
Валентин Николов от ГЕРБ заяви, че с предлаганите сега мерки се прави опит да бъде запълнен тарифния дефицит в НЕК, отворен при предишен състав на регулатора по време, когато БСП е участвало в управлението. 
Приемайки тези промени даваме възможност на регулатора да приеме нови цени на тока, обясни Рамадан Аталай от ДПС. По думите му промените са необходими, за да бъде стабилизирана енергийната система. Не съм съгласен обаче, че накарахте КЕВР да отложи решението си, този законопроект можеше да се приеме още през март, отбеляза той и добави, че според него вноските във фонда трябва да се определят диференцирано за различните производители.

 

 

 

 

Закон за енергетиката
промени в закона за енергетиката
ВЕИ
НЕК
тарифен дефицит
комисия по енергетика
ЕРП
ЕСО
По статията работи:

Маринела Арабаджиева