НАЧАЛО » българия

Депутатите питат ЕК за малките ВЕИ по селската програма

fb
3E news
fb
24-06-2016 11:38:00
fb

Депутатите от енергийната комисия към Народното събрание след почти двучасова разгорещена дискусия решиха да питат Европейската комисия за казуса с малките ВЕИ по селската програма (ПРСР). В частност въпросът, който следва да се изясни е дали ще има финансова санкция и в какъв размер от ЕК, ако отново се преразгледат цените на малките ВЕИ, изградени със средства по селската програма. Касае се за признаване на направените инвестиционни разходи от малките произвотители на зелен ток до влизането в сила на промените в енергийния закон от лятото на миналата година. 

В началото на април стана ясно, че Европейската комисия ще наложи финансови корекции по инвестиционни мерки от Програмата за близо 26 млн. евро.  В рамките на дискусията обаче представителят на земеделското ведомство Грудев заяви, че наложената санкция от ЕК е в размер на 28 млн.евро и след корекцията на цените за малките ВЕИ била намалена на 4,7 млн.евро.

Той допусна, че ако отново има корекция на цените, ЕК отново може пак да поиска по-висока санкция, каква обаче не можа да уточни. Може да е и по-малка, каза той.

Припомняме, че става въпрос за параграф 18 ( §18 от ЗЕ), който разделя производителите на електроенергия от ВЕИ на групи и дава възможност за ограничаване на изкупните цени от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Този текст визира и 274-те малки, български фирми, които освен, че са получавали електроенергия по преференциални цени, са били подпомогнати и от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г.

Собствениците протестират вече цял месец, като се оплакват, че са пред фалит. В частност става въпрос за административна грешка, допусната от Държавен фонд Земеделие, служителите на който обаче отказват да понесат отговорност.

По-рано бившият депутат от БДЦ Светлин Танчев изтегли законопроекта си, внесен през месец май, с който предлага изменение и допълнение на Закона за ВЕИ, като се мотивира с търсене на най-правилното решение. В него се предлагаше КЕВР да отрази признатите инвестиционни разходи на база, на които са формирани преференциалните цени за 2009 г. и 2010 г., с оглед компенсиране на по-високите инвестиционни разходи на енергийните обекти, по отношение на които заявления за подпомагане са подадени преди влизане в сила на закона за възобновяемите енергийни източници. Предлагаше се и изчисление на процента на подпомагане, тоест само за тази част, в която притежателите на малките централи са инвестирали собствени средства.

„Така, както е предложен законопроектът е неприложим от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“, заяви пред депутатите от енергийната комисия председателят на регулатора Иван Иванов. „Този подход ще създаде неравнопоставеност сред групите производители. Другите групи производители също ще искат индивидуално признаване на разходите“, обясни Иван Иванов.

Той допълни, че ако за тези производители бяха останали при старите ценови нива за ВЕИ, некомпенсираните разходи за НЕК биха се увеличили с 12 млн.лв., а добавката „задължение към обществото“ би скочила с 35 стотинки. Председателят на КЕВР коментира също така, че физически няма как тази поправка в Закона за енергетиката да бъде готова преди 1 юли, когато трябва да бъде готово и влезе в сила новото ценово решение. Иванов припомни, че в Закона за енергетиката има ограничения, даващи право за промяна на цените и на три месеца.

„Ние имаме ангажимент към 300 живи човека, които не са направили никакво нарушение. После, по средата на играта променяме правилата“, коментира депутатът от БСП Таско Ерменков, като допълни, че когато са изграждани тези малки ВЕИ не е имало изискване за деклариране за съфинансиране по европейски програми. Той призова за връщане на икономиката в закона.

„Не приемам твърденията на колегите от ляво“, заяви от своя страна депутатът от Атака Магдалена Ташева, като допълни, че ВЕИ са в основата на повишението на цените на електроенергията за бита.

Против промяна в параграф 18 на енергийния закон се обявиха категорично и работодателските организации. Не може да товарим бюджета с 12 млн.лв., категоричен бе председателят на БФИЕК Константин Стаменов. От АИКБ се възмутиха от това, че добавка „задължение към обществото“ може да поскъпне с 35 стотинки.

Първо да се изясни какво ще каже ЕК при поправка на Закона за енергетиката, която да признае направените инвестиционни разходи от производителите и каква ще е санкцията, предложи от своя страна депутатът от Патриотичен фронт Валери Симеонов. Той припомни, че в зависимост от това какво ще каже ЕК ще стане ясно и дали ще има промени в енергийния закон, а становище на ЕК е основание КЕВР да преразгледа цените.

На мястото на изтегления проектозакон от Танчев, бе предложен текст на депутата от левицата Таско Ерменков, който предлага„извеждане на инвестиционните разходи до влизане в сила на праграф 18 от Закона за енергетиката“. Това според него не нарушава самият параграф и закона.

„Не виждам защо ДФЗ да не си понесе отговорността“, коментира Желю Бойчев от левицата.

Представителят на Държаве фонд Земеделие, Грудев съобщи по-рано, че финансираните бенефециенти по ПРСС са 327, както и че 76% от тях са с изпълнен мониторинг.

Всичко, което се случва е заради лошо управление на ПРСС, коментираха представителите на малките ВЕИ, които присстваха на засданието на комисията по енергетика. Проблемът е прехвърлен през нас, към комисията по енергетика , заради лошо административно управление, заявиха те.

Според данни на КЕВР от 2015 г. общата инсталирана мощност на ВЕИ-та, изградени по селската програма е 23,47 МWp, което представлява 0,08% от общото количество произведена електроенергия за страната, а делът ни спрямо общото количество произведена енергия от ВЕИ е 0,87%. 

 

Закон за енергетиката
ВЕИ
ПРСР
ДФ Земеделие
ЕК
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева