НАЧАЛО » българия

Делян Добрев: Пълната либерализация на енергийния пазар тръгва от края на тази година

Преференциалните цени за ВЕИ отпадат

fb
3E news
fb
05-02-2015 04:01:00
fb

Пълната либерализация на енергийния пазар ще тръгне от края на тази година. Ще заработи и енергийната борса. Това ще стане в средата на годината,  когато ще бъдат подготвени и внесени за обсъждане отново промени в Закона за енергетиката, обясни пред журналисти председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев.

 

Председателят на парламентарната енергийна комисия обясни, че така нареченият "микс в  дългосрочен план изобщо не трябва да има". "Това ще го направим не с промените сега, а с промените в Закона на енергетиката около средата на годината, с която промяна трябва да въведем пълната либерализация на пазара на електроенергия в България. В този смисъл микс повече няма да има", каза той.

"В средата на годината ще внесем предложенията законодателно, а целта ни е до края на годината да няма микс. Да, енергийната борса също трябва да стартира и то не да се продават на тази борса само излишъци, а по-скоро цялото количество енергия да минава през тази борса, така, както е модела в Румъния", обясни Делян Добрев. От думите му стана ясно, че ще има обаче фонд, от който да се покриват цените за зелена енергия.

 

Днес е последният срок за внасяне на поправките в настоящия вариант на Закона за енергетиката, които засягат в най-голяма степен бъдещето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Ще се търси консенсус около това да се увеличи съставът на регулатора, а не да бъде разделян на две комисии, съобщи още Добрев. Предложението е комисарите да са 9, както и да има два отделни състава - като общ състав комисарите от ДКЕВР да приемат част от решенията, а отделните специфични решения да се вземат в два отделни състава, обясни Добрев. Председателят на реулаторната комисия ще бъде един.

 

Делян Добрев внася и предложение за увеличение на санкциите за електроразпределителните предприятия. Минималната глоба за нарушения според тези предложения трябва да е в размер от 200 хил. лв.

Внася се също така и поправка, която практически установява двоен контрол над дружествата от сектора, стана ясно още от обясненията на Добрев.  "Въвежда се правото на Агенцията за държавна финансова инспекция да проверява всички дружества, които имат или регулирани, или преференциални цени с изключение на генерациите под двеста киловата. Става въпрос за разходи, процедури, ефикасност на разходите.

Очаква се да се установява дали декларираните пред ДКЕВР разходи са наистина направени, дали са завишени, какъв е нормалният размер на тези разходи. Тези проверки ще бъдат ежегодни за всички (компании) с над 200 киловата. Това ще касае не само частните, но и държавните дружества производителите на енергия, ЕСО и други производители, които имат преференциални цени", обясни председателят на енергийната комисия.

 

От влизането в сила на новите поправки в Закона за енергетиката отпадат също така и преференциалните цени за ВЕИ, обясни още Добрев. Мотивът е, че България е изпълнила ангажиментите си по Директивата за енергийна ефективност.

"За биомасата, както бях обявил, а и за другите ВЕИ разписваме ясен текст, след постигане на националната цел за електроенергия от ВЕИ, (която сме постигнали на 26-ти декември 2013 г.) кои могат да се включат по преференциални цени.  Разписваме ясен текст, че оттук нататък няма преференциални цени. С изключение на биомасата с най-малко 65% съдържание на животински отпадъци като това изключва всякакви видове дървесина, силажи и т.н.

Всяко ново ВЕИ вече няма да бъде задължително присъединявано и произведената от него електроенергия няма да бъде задължително изкупувана", каза Добрев. В отговор на въпрос  за тези които имат сключени договори той обясни, че "има ясен текст, целта е постигната, а и промените не се правят със задна дата. Още в закона от 2011 г. е казано, че с постигане на индикативната цел за 2020 г. се премахват преференциалните цени, тоест не е имало кой да го направи. Преференциалните цени се премахват от датата на влизане на поправките в закона".

 

В отговор на въпрос за справяне с дупката в енергетиката, Добрев заяви, че в краткосрочен план там трябва да се направят няколко неща. Трябва да се опитаме максимално да свием дефицита, който е около по-скоро 800 млн. лв. годишно и нарасства, тъй като регулираният пазар продължава да намалява, защото все повече малки фирми излизат на свободния пазар. Така дефицитът в НЕК продължава да се увеличава. Някои от мерките, които сме предложили, е например да се използва цялата квота от въглеродни емисии в размер на около 250 млн. лв. за свиване на този дефицит. За целта ще бъде подготвен законов текст, съобщи Добрев.

Другото предложение касае редуциране на енергията, която се продава от когенерации. Имаме предложения и за мерене на топлинния товар във всяка една когенерация с изискване да докажат, че са високоефективни, обясни председателят на енергийната комисия. Мотивът за това е, че голяма част от инсталациите произвеждат повече електротовар, отколкото топлинен товар. Поправките в енергийния закон предвиждат да се изкупува само количеството, определено от регулатора. В случай, че е повече съответната централа да може да го продава или на балансиран или на свободен пазар.

 

Добрев обясни, че НЕК няма да бъде разделян на четири компании. "Такава идея не е обсъждана с мен, но не и необходима за това законодателна промяна, но аз мисля че по-скоро трябва да фнализираме модела на пълна либерализация на пазара на електроенергия в България и оттам нататък всичко ще си дойде на мястото", заключи Делян Добрев.

 

 

 

 

 

НЕК
преференциални цени
Закон за енергетиката
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева