НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕЦ в производството на ток продължава да расте и вече достига 54 %

fb
3E news
fb
03-04-2018 09:52:00
fb

За пореден отчетен период производството на електроенергия и потреблението попадат в отрицателната зона. Всъщност отрицателни са почти всички показатели, с изключение на износа на ток, който и този месец расте, както и участието на  водноелектрическите централи (ВЕЦ).  Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор от 1 януари до 1 април тази година в сравнение със същия период на 2017 г.

 

Производството на електроенергия за първите пълни три месеца (първото тримесечие) на 2018 г. спада до 12 326 549 MWh, или с минус 3.37 %. За сравнение, през посоченото време на 2017 г. то е било в обем от 12 756 199 MWh.

При потреблението на електроенергия спадът е още по-висок. Ако през първото тримесечие на миналата година то е било от порядъка на 11 836 918 MWh, то за настоящия отчетен период се понижава  (минус) с 4.89 % до 11 258 246 MWh.

Затова пък износът на електроенергия расте, като от началото на годината положителната тенденция се запазва. Увеличението на износа е от порядъка на  (плюс) 16.21 % до 1 068 303 MWh в сравнение с 919 281 MWh година по-рано.

Както и при предишния отчетен период участието на базовите централи остава отрицателно, като спадът за първите три месеца на настоящата 2018 г. е (минус) 7.08 %. За сравнение делът на базовите централи за първите три месеца на 2017 г. е бил в обем от 11 150 152 MWh, докато сега намалява до 10 361 220 MWh.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както и при предходния отчетен период остава в отрицателен, независимо дали става въпрос за преносната, или разпределителната мрежи. Сривът на участието на ВЕИ в преносната мрежа е от порядъка на (минус) 5.23 % до 312 881 MWh, докато през миналата година то е било 330 156 MWh. Най-голям е спадът при слънчевите централи – минус 13.16%, следван от този при биомасата – минус 7.85 % и съответно енергията от вятърни мощности намалява (минус) с 2.29 %.

Много по-голям е спадът при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа – достига нивото от минус 16.89 %,  до 367 625 MWh. За сравнение, през първото тримесечие на 2017 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 442 359 MWh. В частност и тук най-голям е спадът при производството на електроенергия от фотоволтаични мощности, който достига до минус 25.94 %. Производството на ток от вятърни генератори също е с високи отрицателни стойности – минус 13.81 % Производството от биомаса е положително – плюс 7.32 %, но недостатъчно за прескачане на отрицателните граници.

Делът на ВЕЦ в производството на електроенергия от 1 януари до 1 април тази година продължава да се увеличава, като вече достига до (плюс) 54.14 % или 1 284 823 MWh. Преди седмица отчетеният ръст бе 48 %, или много грубо казано, само за седмица увеличението при участието на ВЕЦ е с шест на сто.

За сравнение с настоящото производство, през същия период на 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 833 532 MWh.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на електроенергий
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева