НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕЦ в производството на ток към края на ноември расте с 59.62 % спрямо същия период година по-рано

fb
3E news
fb
27-11-2018 09:16:00
fb

Износът на електроенергия към края на месец ноември продължава да расте. Подобрение на показателите, но с по-слаби темпове се наблюдава и при производството и потреблението на електроенергия. При участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) знаците са също добри. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ), при които бе отчетен слаб спад през миналата седмица отново расте. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  за периода от 1 януари до 25 ноември 2018 г., спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия от началото на настоящата  година към последните дни на месец ноември е от порядъка на 40 950 495 MWh спрямо 40 370 026 MWh през същия период на 2017 г.. Това е ръст (плюс) от 1.44 %. Само преди няколко седмици производството бе с отрицателен дял, но с приближаването на активния зимен сезон се очаква производството да нараства с малко по-добър темп.

Потреблението на електроенергия обаче все още остава отрицателно. Така например от началото на януари миналата година до дните към края на ноември то е било в обем от 35 368 568 MWh. За сравнявания период на настоящата година потреблението намалява до 33 925 999 MWh. Това е спад (минус) от 4.08 на сто.

Затова пък износът на електроенергия за пореден равняван период нараства. За сравнение, през посочения сравняван период на миналата година износът е бил от порядъка на 5 001 458 MWh, то през настоящата година той е в обем от 7 024 496 MWh. Това е увеличение (плюс) от значителните 40.45 процента. Само преди седмица отчетеният ръст бе 39.80 %.

Участието на базовите централи и от първи януари до двадесет и пети ноември тази година все още остава отрицателно, но вече подобрението в показателите става по-видимо.  За посочения период на настоящата година участието  на базовите централи е в обем от 33 529 446 MWh. Година по-рано то е било 34 507 835 MWh Това е понижение (минус) от 2.84 %, но само седмица по-рано този отрицателен дял бе (минус) 3.33 процента.

Твърде слабо е подобрението при участието на ВЕИ в преносната  и разпределителната мрежа. Показателите продължават да са отрицателни и е доста оптимистично очакването за постигане на положителен ръст в скорошен период. Трудно е на този етап да се каже дали това твърде голямо не равноденствие спрямо различните ВЕИ и ВЕЦ се дължи на капризите на климата през определени сезони.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период на тази година се изчислява на минус 6.43 % или 1 089 861 MWh. За същия период на предходната година ВЕИ са участвали в преносната мрежа доста по-активно – с 1 164 785 MWh. В частност отрицателни са показателите както за вятърните (минус 6.11 %), така и за фотоволтаичните мощности (минус 1.12 %). Много висок обаче е спадът при делът на биомасата – минус 21.02 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения отчетен период продължава да е отрицателно. Така например, ако през посоченото време на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа  е било в обем от 1677 231 MWh, то за същия период на тази година е от порядъка на 1 510 264 MWh. Това е понижение (минус) от 9.95 %. Отрицателният дял преди седмица бе 10.01 %, тоест подобрението е незначително. В частност спад има както при делът на вятърните (минус 11.73 %), така и при фотоволтаичните (минус 11.35 %) мощности. Делът на биомасата  остава положителен – плюс 6.71 %.

Не може да не се отбележи, че за сметка на този висок отрицателен дял на ВЕИ, този на ВЕЦ остава много висок. Така например, ако през сравнявания период на предходната година участието на водноелектрическите централи е било от порядъка на 3 020 175 MWh, то сега е в обем от 4 820 924 MWh, което е увеличение (плюс) от 59.62 %. Увеличение има и в сравнение със седмица по-рано.   

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
износ на ток
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева