НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в разпределителната система се срина с 27,90 %

fb
3E news
fb
23-01-2018 10:00:00
fb

Производството, потреблението и износа на ток през първите три седмици на януари продължават да са отрицателни, но в сравнение със седмица по-рано има подобрение при данните. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода 1 – 21 януари 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до 21 януари е в обем от 2 769 087 MWh, при 3 227 456 MWh през 2017 г. Това е спад от 14,20  %. Потреблението на ток за посочения период е почти идентично – минус 14,18 %. За сравнение, ако през първите 21 дни на януари миналата година е бил потребен ток от порядъка на 3 105 957 MWh, то сега този обем се свива до 2 665 487 MWh.

Въпреки че износът на ток запазва отрицателната си тенденция, в сравнение с периода от предходната седмица подобрението е значително. Разбира се, тук трябва да се отчете факта за лошото време през зимата на 2017 г. и забраната за износ на електроенергия. Според данните на преносния оператор износът на ток а първите 21 дни на януари 2018 г. е в обем от 103 600 MWh при 121 499 MWh за аналогичния период на 2017 г., което е спад (минус) от 14,73 %.

Разликата в климатичните условия между първите двадесет дни на януари миналата и настоящата година се отразява и на данните за участието на базовите централи. Така например през сравнявания период на 2017 г. тяхното производство се изчислява на 2 814 862 MWh, а през 2018 г. спада до 2 446 825 MWh, което е минус 13,07 %.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа за настоящият отчетен период  като цяло надхвърля двадесет процента. Но участието на ВЕИ в преносната мрежа спада (минус) до 21,10 %, което се дължи основно на срива на производството на вятърните централи – минус 28,67 % и нарастващите отрицателни данни за участието на биомасата – минус 11,72 %. Въпреки че делът на фотоволтаиците е значителен – плюс 43,49 %, той не е достатъчен като количество за постигане на положителна тенденция.

Още по-голям е сривът при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Спадът е от 27,90 %, като и тук основно отрицателната тенденция е в резултат на намаляващото производство от вятърни централи (минус 45,24 %). Производството от фотоволтаици е положително (плюс 25,51 %), но недостатъчно за постигане на положителна тенденция.

За пръв път от не малък период от време се отчита подобрени при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че и тук отрицателната тенденция остава – минус 19,99 %. За сравнение при предходни отчетни периоди отрицателната тенденция достигаше до минус 25 на сто. Като количество обаче ситуацията е доста по-различна и не е тайна, че дела на ВЕЦ в енергийния баланс търпи значителен спад през последните години. Участието на ВЕЦ за първите 21 дни на януари тази година е в обем от 196 557 MWh, в сравнение с 245 676 MWh за аналогичния период на 2017 г.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
износ на ток
потребление на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева