НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа расте по-бързо от този в преносната

fb
3E news
fb
01-11-2017 12:12:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия към края на месец октомври продължават положителната тенденция. Ръст се наблюдава, както и при участието на базовите централи, така и при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Предвид дългия период на отрицателни показатели, може да се каже, че традиционно износът на електроенергия и производството на ток от водноелектрически централи (ВЕЦ) остава отрицателно.

 

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 29 октомври 2017 г. е в обем от 36 788 533 MWh. За сравнение през посочения период на миналата година то е било от порядъка на 36 190 964 MWh. Това е ръст от 1.65 %, става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България,

Значително по-високо е и потреблението на електроенергия  - ръст от 4.92 %. Ако през сравнявания период на миналата година потреблението е било 30 760 162 MWh, то през настоящата достига до 32 274 027 MWh.

Както вече се очаква износът на електроенергия продължава да увеличава, макар и малко отрицателната си тенденция. Спадът от началото на годината до 29 октомври достига до (минус) 16,87 на сто. Така износът на електроенергия вече е в обем от едва 4 514 506 MWh при 5 430 802 MWh. Причината за това едва ли се корени само в таксата за износ и цените в региона, но повече подробности може да се очаква от макроикономистите, експертите по енергетика а и от анализаторите на политическата обстановка в съседните страни.

Участието на базовите централи в производството на електроенергия за пореден отчетен период расте – до плюс 5.24 %,  или 31 314 847 MWh при 29 754 853 MWh за предходния период (1.01 – 29.10 2016 г.).

Все по-често прави впечатление увеличението на дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Както и преди и сега трябва да се отчете, че участието на ВЕИ в разпределителната мрежа като количество е по-голямо от това в преносната мрежа. Този факт е от значение за наблюдателите на икономическия сектор в сравнение с този на битовите потребители.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от началото на годината почти до края на октомври расте (плюс) с 13.87 %. За сравнение, ако през посоченото време на миналата година то е било от порядъка на 960 465 MWh, то сега е 1 093 642 MWh. В случая от значение е нарастващото значение на вятърните централи – ръст от 11.73 %, докато електроенергията от фотоволтаици се увеличава едва с 4,99 %. Дела на биомасата, въпреки че отчита скок (плюс) от 62.56 % остава доста по-нисък.

Както вече посочихме, делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки по-слабата положителна динамика – плюс 3.94 %, остава по-висок от този в преносната мрежа.

За сравнение, ако ВЕИ в преносната мрежа участват с   1 093 642 MWh, то в разпределителната съставлява 1 582 820 MWh (1 522 839 MWh година по-рано).

При различните ВЕИ в разпределителната мрежа данните също са интересни. Въпреки че делът на електроенергията от вятър е с ръст от 10.66 %, като количество тя е почти наполовина от тази от фотоволтаици, при които се отчита скок от едва 0,44 на сто.

Така например ако участието на вятърните електроцентрали за посочения период от началото на годината до 29 октомври е от порядъка на 552 967 MWh, то това от фотоволтаици е 900 593 MWh.

По отношение на дела на биомасата съществени промени няма, като там увеличението на дела е едва с 2,19 %.

За пореден отчетен период водноелектрическите централи остават с отрицателен дял – минус 29.23 %.

ЕСО
производство на ток
потребление на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева