НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа намалява с 13,98 %

fb
3E news
fb
08-03-2018 09:23:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия и в началото на месец март запазват отрицателната си тенденция. Данните от износа остават положителни, а докато участието базовите централи и възобновяемите източници намалява (ВЕИ), то делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  расте. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 4 март 2018 г., спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия за периода от началото на годината до първите дни на месец март е в обем от 8 669 642 MWh, което е спад (минус) от 5,57 %. За сравнение през същия период на 2017 г. то е било в обем от 9 180 952 MWh.
Потреблението на електроенергия, което за сравнявания период на миналата година е било от порядъка на 8 748 728 MWh сега намалява (минус) със 7,47 % до 8 095 037 MWh.

Затова пък износът на ток, както и при предходните отчетни периоди, макар и не дълги, запазва положителната си тенденция. Износът на електроенергия от 1 януари до 4 март тази година расте с 32,94 % или до 574 605 MWh. За сравнение през миналата година износът е възлизал на 432 224 MWh.

Участието на базовите централи за пореден отчетен период остава отрицателно – минус 7,61 %. За сравнение през отчетния период на миналата година делът на базовите централи е бил от порядъка на 8 105 802 MWh, като спадът сега е до 7 488 554 MWh. Трябва да се има предвид обаче, че тези данни са все още отражение на продължителния период на отрицателни температури през миналогодишния зимен период.
Делът на ВЕИ в преносната мрежа расте, макар и слабо.

За времето от 1 януари до 4 март тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 1,30 % - до 217 928 MWh. Това се дължи основно на положителните данни от производството на вятърна енергия (плюс 5,64 %), докато дела на енергията от фотоволтаици (минус  9,68 %) и биомаса (минус 5,93 %)  остава отрицателен.

Спадът в дела на ВЕИ в разпределителната мрежа обаче е съществен и достига до минус 13,98 % или до 241 920 MWh. Прави впечатление, че за сравнявания период дела на вятърната енергия намалява (минус) с 15,22 %, на слънчева – с 18,37 %, като увеличението на дела на биомасата (плюс) до 8,93 % е изключително недостатъчен.

Затова пък делът на производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период е с положителна тенденция. За сравнение, ако производството от ВЕЦ от началото на годината до 4 март миналата година е било в обем от 578 775 MWh, то през настоящата расте до 721 240 MWh, което е увеличение (плюс) 24,61 %.

ЕСО
базови централи
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева