НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в разпределението продължава отрицателната тенденция със спад от 12.10 %

fb
3E news
fb
07-08-2018 08:55:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия все още са отрицателни, но износът остава положителен, нараства, макар и слабо и държи добри позиции. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа продължава негативната си тенденция за пореден отчетен период. В същото време се наблюдава отново ръст на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за времето от 1 януари тази година до 5 август, спрямо същия период на предходната 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на тази година до първите пет дни на месец август е от порядъка на 26 534 060 MWh, което е спад (минус) от 1.74 %.  За сравнение за същия период на миналата година то е било 27 003 741 MWh. Така представени данните сочат за подобрение при показателите на производството и постепенно свиване на отрицателните данни.

Подобрение, макар и слабо се наблюдава за посочените отчетен период и при потреблението. От началото на настоящата година до 5 август то е в обем от 22 732 217 MWh. За сравнявания период година по-рано то е било от порядъка на 23 978 666 MWh, като спадът, според данните представлява (минус) 5.20 %. Трябва да припомним, че при по-ранни периоди спадът достигаше и до над минус седем процента.

Износът на електроенергия продължава положителната си тенденция и вече достига до (плюс) 25.68 % или 3 801 843 MWh. За сравнение за същия период на 2017 г. износът е бил в обем от 3 025 075 MWh.

Слабо се подобрява участието и на базовите централи. Ако за времето от 1.01.2017 г. то е било от порядъка на  22 845 303 MWh, то за същия период на тази година то е 21 297 572 MWh, което е спад  (минус)  от 6.77 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа все още остават с високи отрицателни стойности. Тенденцията, според прочита на данните няма изгледи да се подобри към положителна в близките отчетни периоди.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период бележи спад (минус) от 4.73 % и е в обем от 733 297 MWh. За посочения период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е изчислен на 769 720 MWh. В частност има понижение на участието на всички отчитани ВЕИ – вятърните централи (минус 3.80 %), фотоволтаици (минус 2.60 %) и биомаса (минус 13.68 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава отрицателната си тенденция и вече достига до значителните (минус) 12.10 %. За сравнение, ако за времето до пети август миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 140 198 MWh, то сега спада до 1 002 181 MWh. Изключително голям е спадът (минус) при участието на фотоволтаиците (минус 14.82 %), следван от мощностите на вятър (минус 11.71 %), докато биомасата запазва положителният си дял (плюс 4.43 %).

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
енергиен баланс
По статията работи:

Маринела Арабаджиева