НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 11.16 %

fb
3E news
fb
21-12-2017 09:30:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за периода от 1 януари до 17 декември 2017 г. продължават положителната тенденция. Расте и производството както на базовите централи, така и от ВЕИ, а при износа, въпреки запазване на отрицателната тенденция определено има подобрение. Това става ясно от оперативните  данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс ва страната.

Производството на електроенергия за периода началото на годината  до 17 декември е в обем от 43 426 709 MWh. За сравнение през същия период на миналата година то е било от порядъка на 42 885 629 MWh. Това е ръст от 1.26 процента, става ясно от данните.
Потреблението на електроенергия нараства до 38 095 612 MWh, или с 3.66 на сто в сравнение с миналата година, когато е достигало до 36 749 414 MWh.

При износът на електроенергия определено има подобрение, но в сравнение с няколко от отчетните периоди от октомври – ноември, когато спадът варираше около минус 16 %. Според настоящият сравнителен период от началото на годината до първите седемнадесет дни на декември спадът при износа се изчеслява на минус 13.12 %. За сравнение, изнесеното количество ток за настоящата година е  5 331 097 MWh в сравнение с 6 136 215 MWh през същия отчетен период на 2016 г.

От представените оперативни данни прави най-силно впечатление нарастването на производството на базовите центраи и на дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието  на базовите централи от 01 януари до 17 декември т.г. расте с цели 4.18 % - до 37 100 837 MWh, в сравнение с 35 611 039 MWh за аналогичния период на предходната година.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава с цели 11.6 процента. За сравнение, ако през миналата година той е възлизал на 1 134 211 MWh, то сега нараства до 1 260 807 MWh. Най-значително е участието на вятърните електроцентрали, като участието им нараства с 8.31 %, а това на слънчевата енергия расте с 2-90 %. Делът на биомасата е повече с 62.67 % - ръст от 95 178 MWh през сравнявания период на миналата година до 154 830 MWh през настоящата 2017 г.

За пореден сравнителен период, но вече почти за година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава по-високо от това в преносната. За сравнение, ако в преносната мрежа, както посочихме през тази година делът на ВЕИ е от порядъка на 1 260 807 MWh, то в разпределителната е 1 778 752 MWh, става ясно при съпоставка на данните.

Като цяло делът на ВЕИ  разпределителната мрежа от първи януари до седемнадесети декември т.г. Нараства с 1.42 % . За сравнение, ако през миналата година този дял е бил в обем от 1 753 837 MWh, то сега расте до 1 778 752 MWh, като най-голямо е участието на електроенергията от вятърните централи, което нараства с 5.66 %. Делът на електроенергията от слънчеви панели обаче остава отрицателна и то не за пръв път през сравняваните периоди през годините, въпреки че като количество почти два пъти  и половина  повече от енергията от слънце в преносната мрежа. Делът на биомасата обаче бележи увеличение с 3.01 % и достига до 152 114 MWh (почти достига количеството в преносната мрежа )при 147 672 MWh за сравнявания период на 2016 г.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което през по-голямата част от годината често достигаше до минус 28 – 30 % сега бележи леко подобрение, въпреки че отрицателната тенденция остава. За сравнение, ако през миналата година участието на  ВЕЦ  се е изчислявало в обем от 4 386 542 MWh, то през сравнявания период от 1 януари до 17 декември тази година то е едва 3  286 313 MWh, което е спад от (минус) 25.08 %.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева