НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства до 13,31 %

fb
3E news
fb
18-10-2017 10:42:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия до средата на октомври продължават да нарастват. Износът да увеличава отрицателната си тенденция.  Делът на базовите централи намалява, но пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) нараства. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 15 октомври 2017 г. , сравнени със същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за времето до средата на октомври се увеличава с 2.17 % . Ако за същия период на 2016 г. то е било от порядъка на 34 479 803 MWh, то сега се увеличава до 35 229 343 MWh.

Потреблението на електроенергия се увеличава с 5.42 % - до 30 857 702 MWh, в сравнение с 29 271 285 MWh, сочат данните на ЕСО.
За пореден отчетен период отрицателната тенденция при износа на ток нараства. Така например ако до средата на октомври 2016 г. износът на електроенергия е бил 5 208 518 MWh, то сега той е от порядъка на 4 371 641 MWh, което е спад от 16.07 процента.
Участието на базовите централи продължава да е положително – от 28 317 044 MWh през сравнявания период на 2016 г. до 29 960 840 MWh за настоящата година, което е плюс 5.80 %.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа запазва положителната си тенденция за периода от началото на годината до средата на октомври.

Така например дела на ВЕИ в преносната мрежа расте до 1 046 060 MWh за посоченото време на 2017 г. при 923 201 MWh до 15 .10. 2016 г.  Най-голям дял, както и през предишни отчетни периоди се пада на електроенергията от вятър. Увеличението е от порядъка на 11.61 %, или 584 776 MWh в сравнение с 523 962 MWh през миналата година. Участието на електроенергията от слънце също е положителна, но е в рамките на 3.21 % (328 669 MWh). Ръст и ма и при дела на биомасата – до плюс 64.13%, или  132 615 MWh   при 80 800 MWh в сравнение с времето от началото на годината до средата на октомври.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа расте с доста по-скромен процент – плюс 3.69 %, но по обем надминава дела в преносната мрежа.
Както вече бе посочено дела на ВЕИ в преносната мрежа от 1.01 до 15.10 т. г. е   1 046 060 MWh. За сравнение дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е в обем от порядъка на 1 527 168 MWh, (при 1 472 857 MWh до 15.10.  м.г. ). И тук най-голямо е участието на електроенергията от вятър – ръст от 11.50 %, докато тази от слънце бележи спад  - минус 0.55%, а при  биомаса също се отчита нарастване на дела с 3.59 %.

При водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава, вече десети месец спад. Така дела им от началото на годината до средата на октомври вече достига до минус 18.44 %. За сравнение, ако през същия период на 2016 г. производството от ВЕЦ е било в обем от 3 766 701 MWh, то през тази година е 2 695 275 MWh. Спадът от почти 30 процента, се очертава да се запази за доста дълъг период от време.

ВЕИ
ЕСО
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева