НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи и ВЕИ при производството на ток продължават да нарастват

fb
3E news
fb
27-09-2017 12:50:00
fb

Положителната тенденция при производството и потреблението на електроенергия за първите почти девет месеца на 2017 г. се запазва. За пореден отчетен период се забелязва и ръст при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както при преноса, така и при разпределението. В същото време се увеличава спадът при износа и използването на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните  данни за енергийния баланс  на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 24 септември 2017 г., спрямо същия период на 2016 г.

Производството на ток за първите почти девет месеца на 2017 г. (до 24. 09) се увеличава с 2.93 %. Ако през посоченото време на предходната 2016 г. производството на електроенергия е било в обем от 32 006 943 MWh, то сега нараства до 32 943 668 MWh.
Потреблението на електроенергия, според оперативните данни на ЕСО за времето от 1 януари до 24 септември тази година, спрямо миналата се увеличава с 5.72 %.

След като за определен период от годината при износа на ток бе отчетено леко подобрение, сега данните за първите почти девет месеца тръгват в отрицателна посока. Така например ако износът за миналата година е бил в обем от 4 788 558 MWh, то за сравнявания период на настоящата година е 4 167 590 MWh, което е спад (минус) от 12.97 %. В сравнение с данните само отпреди десетина дни увеличението е с около един процент.

Участието на базовите централи продължава да запазва положителната си тенденция. За сравнение, ако през миналата година дела на базовите централи е бил от порядъка на 26 173 257 MWh, за сравнявания период на тази година той се увеличава до 27 987 620 MWh, което е ръст от 6.93 %.
Най-много обаче нараства увеличението на дела на ВЕИ в преносната мрежа – с цели 11.03 % - от 862 250 MWh за първите почти девет месеца на 2016 г. до 957 367 MWh през отчетния период на настоящата година. За пореден път най-значително е нарастването в дела на вятърните централи – плюс 7.40 %. Фотоволтаиците увеличават участието си с 3.58 %, а дела на биомасата скача с 64.34 %.

Запазва се и положителната тенденция в дела на ВЕИ в разпределителната мрежа – ръст от 4.24 %. За отбелязване е, че като производство дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е по-висок като обем от този на ВЕИ в преноса.

Както вече бе посочено дела на ВЕИ в преноса през тази година е в обем от 957 367 MWh, докато в разпределителната мрежа нараства до 1 429 444 MWh (при 1 371 424 MWh за сравнявания период на 2016 г.).

Както и при преноса, така и при разпределението най-значително е повишението при производството на електроенергия от вятърни централи – ръст от 8.49 %, докато това на слънчевата енергия е 1.48 %, а на биомасата – 7.70 %. Като обем на производство обаче дела на вятърните централи е наполовина на този от слънце.

Традиционно участието на ВЕЦ остава отрицателно, като тенденцията се влошава. За сравнение, ако през времето от началото на миналата година до 24 септември дела на ВЕЦ е било в обем от 3 600 194 MWh, то за първите почти девет месеца на годината се свива до 2 569 237 MWh, което е спад (минус) от 28.64 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ток
дял на ВЕИ
производство на базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева