НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи в производството на ток спада с 9.73 %, участието на ВЕЦ расте до 69.52 %

fb
3E news
fb
01-05-2018 09:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината към края на месец април продължават отрицателната си тенденция. Запазва се и спадът при делът на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, както и на базовите централи. В същото време износът на ток продължава да се увеличава. Расте и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пореден отчетен период. Това става ясно от оперативните  данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за времето от 1 януари до 29 април  2018 г. спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до края на месец април (без един ден) е в обем от 15 311 736 MWh в сравнение с 15 969 979 MWh, което е с (минус) 4.12 % по-малко за същия период на предходната година.

Потреблението на електроенергия също запазва отрицателната си тенденция за пореден отчетен период и леко намалява. Така например за времето от първи януари до двадесет и девети април то е от порядъка на 13 750 800 MWh.  Това е с (минус) 6.51% по-малко в сравнение  с потреблението за същия период на 2017 г. , когато е било 14 708 122 MWh.

Затова пък износът на ток продължава да нараства, като вече достига до (плюс) 23.70 %. За сравнение от 1.01. тази година до 29.04 износът е в обем от 1 560 936 MWh, спрямо 1 261 857 MWh за сравнявания период година по-рано.

Според данните, за пореден отчетен период производството на базовите централи остава отрицателно, като спадът вече достига до (минус) 9.73 %. За посочения сравняван  период на тази година то е 12 485 613 MWh, спрямо 13 830 879 MWh за предходната 2017 г.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината до края на април се свива до 420 481 MWh, което е спад от (минус) 2.42 % в сравнение със същия период на миналата година. Тогава производството на ВЕИ е било от порядъка на 430 892 MWh. Според данните този спад се дължи на отрицателното производство и на вятърните, и на фотоволтаичните, и на  биомасата.

Отрицателната тенденция при ВЕИ в разпределителната мрежа също се запазва, като продължава да държи високо ниво – минус 12.02 %. За сравнение, ако през времето от началото на годината до края на април 2017 г. производството е било в обем от 601 084 MWh,  за същия период на тази година то е 528 838 MWh. С изключение на нарастването на дела на биомасата (плюс 7.49 %), делът на вятърните електроцентрали (минус 11.14 %) и фотоволтаичните (минус 16.59 % ) остава отрицателно.

Производството на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за времето от началото на годината може да се каже, че компенсира отрицателното участие на ВЕИ в разпределителната и преносната мрежи. За пореден отчетен период делът на ВЕЦ расте, като вече достига до 69.52 %. За сравнение, ако от началото до края на април миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 107 124 MWh, то през същия период на 2018 г. нараства до 1 876 804 MWh.

Предвид топлия месец април може да се очаква, че постепенно през следващите отчетни периоди производството от ВЕЦ ще започне леко да спада, но за сметка на участието на ВЕИ и базовите централи.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
производство на ток
потребление на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева