НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи в производството на ток спада със значителните 10.85 %

fb
3E news
fb
30-05-2018 08:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината почти до края на месец май продължават тенденцията на спад. Увеличава се и отрицателното участие на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната и преносната мрежа в сравнение с отчетния период отпреди седмица се подобрява много слабо, но отново остава с високи отрицателни данни. Единствено производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава положителната тенденция, въпреки че и в този сектор има понижение в сравнение с данните до двадесети май. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  от 1 януари до 27 май 2018 г. спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 27 май тази година е в обем от 18 022 521 MWh, или с 4.58 % по-малко спрямо посочения период за миналата година. За сравнение тогава производството е било от порядъка на 18 886 988 MWh.

Спадът при потреблението на електроенергия продължава да е значителен и достига до минус 6.42 % или 16 173 142 MWh. Според данните на ЕСО за сравнявания период на 2017 г. потреблението е възлизало на 17 283 554 MWh.

Слабо понижение в сравнение със седмица по-рано има и при износа на ток. Въпреки това, за времето от 1 януари до 27 май тази година в сравнение със същия период година по-рано положителната тенденция се запазва, като отчетеният ръст (плюс) е от порядъка на 15.34 %. Ако през времето от началото на 2017 година до 27 май износът на ток е бил 1 603 434 MWh, то за същия период на настоящата 2018 г. той се увеличава до 1 849 389 MWh.

Участието на базовите централи продължава негативната тенденция от няколко отчетни периоди. Спадът е от порядъка на (минус) 10.85 % до 14 445 793 MWh при 16 203 324 MWh за същото време година по-рано.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната  мрежи също продължава отрицателната тенденция, въпреки че в сравнение с данните отпреди седмица има слабо подобрение. Участието на ВЕИ в преносната  мрежа е в обем от 522 127 MWh. През сравнявания период на 2017 г. то е било малко по-високо – 522 594 MWh, или незначителен спад (минус) от 0.09 %. В случая производството от вятърни мощности вече е положително (плюс 1.43 %), докато това от фотоволтаици (минус 0.34 %) и от биомаса (минус 6.47 %) все още не може да мине в период на ръст.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината до 27 май все още запазва негатината тенденция, при това отрицателното участие остава високо – минус 10.20 % или 668 942 MWh, в сравнение със 744 921 MWh за същия период на 2017 г. Това се дължи основно на сериозния спад от участието на вятърните  (минус 8.18 % ) и фотоволтаичните мощности (минус 14.85 %). Положителните показатели за участието на биомасата (плюс 7.24 %) не са достатъчни, става ясно от данните.

Както и през последните няколко сравнявани отчетни периода и сега ВЕЦ запазва висок положителен дял. За сравнение, ако от началото на миналата година до 27 май производството от ВЕЦ е било 1 416 149 MWh, то сега то нараства до 2 385 659 MWh. Това е ръст от 68.46 %.

Припомняме, че според данните от 1 януари до 20 май тази година производството от ВЕЦ бе в обем от 2 265 058 MWh в сравнение с 1 37 906 MWh спрямо сравнявания период на 2017 г., или плюс 69.30 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на ток
потребление на ток
Износ на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева