НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи в производството на ток достига рекорден спад от 10.65 %

fb
3E news
fb
15-05-2018 07:07:00
fb

Потреблението и производството на електроенергия от началото на тази година към 13 май в сравнение със същия период на предишната (2017 г.) продължава отрицателната си тенденция. При износът на ток за отчетния период положителната динамика се запазва, а леко подобрение има при дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в разпределителната, така и в преносната системи. Затова път участието на базовите централи продължава да спада (минус). Това става ясно от данните за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 13 май 2018 г., спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за периода от първи януари до тринадесети май тази година е в обем от 16 607 567 MWh, което е спад (минус) от 4.62 %. За сравнение, през посочения период на миналата година производството на ток е било 17 411 745 MWh.

Спадът при потреблението на електроенергия продължава и през настоящия отчетен период и вече е от порядъка на (минус) 6.57 % . Ако година по-рано за посоченото време потреблението е било 15 997 604 MWh, то сега то наамлява до 14 946 137 MWh.

Износът на електроенергия запазва положителната тенденция и бележи увеличение до 1 661 430 MWh от 1 414 141 MWh година по-рано. Това е ръст от 17.49 %, но като се има предвид скокът от над 19 % от миналата седмица става ясно, че има известен застой.

Продължава да се увеличава отрицателният дял на базовите централи и през настоящия сравняван период. Така например, ако за времето от първи януари до тринадесети май на 2017 г. участието на базовите централи е било от порядъка на 15 003 582 MWh, то за същия период на 2018 г. то е  13 405 470 MWh, което е спад (минус) от 10.65 %, което по първоначална, бърза справка е почти рекорд.

За пръв път от доста дълго време обаче има подобрение при данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), въпреки че те все още остават отрицателни.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на настоящата 2018 година до 13 май е в обем от 471 334 MWh, спрямо 473 888 MWh през сравнявания период на предишната година. Това е спад (минус) от 0.54 %, но предвид данните за отчетния период отпреди седмица (- 2.85 % , а и като количество има ръст) подобрението е очевидно. Добрите данни се дължат на по-добрите показатели за вятърна енергия, която бележи повишение от (плюс) от 1.16 %, докато делът на фотоволтаиците (минус 1.43 %) и биомасата (минус 6.72 %) остават отрицателни.

Подобрение, въпреки продължаващата и то все още висока отрицателна тенденция има и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така например ако през сравнявания период на миналата година производството от ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 671 350 MWh, то сега то е едва 597 878 MWh. Като цяло това е спад (минус) от 10.44 %. Тук единствено при биомасата се забелязва запазване на положителната динамика (плюс 7.03 %), докато вятърните мощности (минус 9.41 %) и фотоволтаиците (минус 15.55 %) продължават да са на сериозен минус.

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) към средата на месец май продължава да остава доста висок и е от порядъка на 68.88 %. За сравнение само преди седмица производството от ВЕЦ постигна ръст от близо 70 на сто в сравнение със същия период на миналата година.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева