НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства до 8.64 %

fb
3E news
fb
25-07-2017 08:45:00
fb

Производството и потреблението на ток за периода от 1 януари до 23 юли 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. година продължават положителната си тенденция. Дела на базовите централи, макар и слабо понижен в сравнение с отчетния период преди седмица също расте. Положителни са и показателите по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), а при  износа няма съществена промяна – данните остават отрицателни. Това става ясно от оперативната справка на Електроенерийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната.  

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 23 юли през настоящата 2017 г. е в обем от 25 401 835 MWh. Това  е с (+) 3.90 % повече от същия период на предходната 2016 г. , когато е било от порядъка на 24 448 891 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравнителен период продължава да нараства - (+) плюс 6.62 %. За сравнение, ако преди година потреблението е било в обем от 21 289 831 MWh, то сега се увеличава до 22 700 236 MWh.

По отношение на данните за износа на електроенергия няма съществена промяна. Износът продължава да е отрицателен. Спадът e е от порядъка на (-) 14.48%, като разбира се има леко подобрение в сравнение с данните отпреди седмица, когато бе отбелязан спад от (-) 14.89%.
Лек спад се наблюдава и при дела на базовите централи, но само в сравнение с данните отпреди седмица, когато бе отбелязан ръст от (+) 9.23 на сто.

В сравнение с периода от 1 януари до 23 юли 2017 г. , спрямо 1 януари – 23 юли 2016 г. обаче дела на базовите централи расте с 8.89%  Така например, ако за посоченото време през миналата година производството е било от порядъка на 19 730 639 MWh, то сега е в обем от 21 484 154 MWh.
Значително се увеличава и участието на ВЕИ в преносната мрежа при това за пореден отчетен период и достига до (+) плюс 8.64 процента. За сравнение, ако през миналата година дела на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 664 254 MWh, то през сравнявания период на настоящата година нараства до 721 639 MWh.

В частност увеличението от вятърни централи нараства до (+) 4.21%, докато това от фотоволтаици е с увеличение от едва (+)1,28 на сто. Но за сметка на това дела на биомасата продължава да е с впечатляващите (+) 66.61%.

По-скромен остава дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, който се увеличава за сравнявания период от първи януари до  23 юли (+) с 2.83%. В този случай обаче прави впечатление високия положителен дял на вятърните централи (+) от 5.84% и отрицателното участие на фотоволтаиците - (-) минус 0.03%. Дела на биомасата също нараства – до плюс (+)10.49 %.

При участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ)се наблюдава незначително подобрение, но в сравнение с предходната година продължава да намалява. Така например, ако участието на ВЕЦ в производството за времето от 1 януари до 23 юли 2016 г. е било в обем от 3 018 413 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2017 г. е 2 131 110 ', което е спад  от (-) 29.40%. За сравнение преди седмица отчетеният спад бе от порядъка на (-) 29.77 на сто.  

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
базови централи
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева