НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи в производството на ток расте до 9.55% , а на ВЕИ – до 7.79%

fb
3E news
fb
12-07-2017 09:59:00
fb

Производството и потреблението на ток за времето от 1 януари до 9 юли 2017 г. продължават да нарастват в сравнение със същия период на 2016 г. , а износът продължава да остава отрицателен. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Производството на електроенергия за периода от началото на годината до 9 юли тази година нараства с 4.19 % до 23 713 998 MWh в сравнение от произведени 22 760 912 MWh през същото време на 2016 г.

Потреблението на електроенергия се увеличава до 21 343 238 MWh, или с 6,92% (19 962 388 MWh за посоченото време на 2016 г.). Експертите свързват този ръст от една страна с нарасналата икономическа активност, а от друга с горещото време.

Износът на електроенергия, както и при предходните периоди запазва низходящата си тенденция, като остава на нивото от минус (-) 15.29 на сто. Ако за периода 1 януари – 9 юли 2016 г. износът е бил в обем от 2 798 524 MWh, то сега спада до 2 370 760 MWh.

За сметка на това, оперативните данни на ЕСО сочат за нарастване както на производството на базовите централи, така и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Дела на базовите централи се увеличава с 9.55% - от 18 317 653 MWh през миналата година до 20 067 673 MWh през сравнявания период на настоящата 2017 г., става ясно от данните.

Значителен е дела и на увеличението на ВЕИ в преносната мрежа – плюс (+) 7.79%, като участието на вятърните централи нараства с 2.28%, а на фотоволтаичните – с 2.01%. Както и през предходните периоди с най-голямо увеличение е енергията от биомаса – плюс (+) 67.52 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на сравнително устойчивото ниво до три на сто в сравнение с предишните отчетни периоди, става ясно още от данните. Така например ако през времето от 1 януари до 9 юли 2016 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 958 720 MWh, то сега расте до 986 905 MWh – или ръст с 2.94%. В случай най-голямо е участието на вятърните централи – плюс (+) 4.43%, докато от фотоволтаици е едва  плюс (+) 0.85%, а от биомаса – плюс (+) 10.93 на сто.

За пореден отчетен период дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) отбелязва спад – минус (-) 30.53%. Ако за сравнявания период на 2016 г.  ВЕЦ са участвали в производството с 2 861 548 MWh, то сега това е сведено до 1 987 917 MWh. Доколко е тревожен този спад, който вече е устойчив трябва да отговорят експертите. В отчета на БЕХ за 2016 г. се отбелязва например за „спад от над 32% има в производство на ток от водноелектрическите централи на НЕК, поради намалените водни нива в язовирите“. Явно тенденцията се запазва за много дълъг период от време и със сигурност е необходима намеса на експерти.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева