НАЧАЛО » българия

Даниела Бобева: Залагаме на подкрепата за малките и средните предприятия

Необходима е и коректна и отзивчива към нуждите на реалния сектор финансова система, заяви вицепремиерът.

fb
3E news
fb
06-02-2014 09:00:00
fb

„Трябва да постигнем възможно най-много, за да реформираме икономиката и да изградим солидна основа за устойчиво развитие“. Това заяви вицепремиерът по икономическо развитие Даниела Бобева по време на 17-тата евроазиатска среща на върха в Истанбул, съобщиха от правителствената пресслужба.

Вицепремиерът подчерта, че резултатите са обнадеждаващи, тъй като в България е запазена макроикономическата стабилност както и най-ниското ниво на облагане в ЕС. Страната ни има и най-ниско ниво на публичен дълг и по-малко от 2% бюджетен дефицит. Има и тенденция към намаляване на безработицата и увеличаване на социалната подкрепа за уязвимите слоеве от населението, заяви още Бобева.

Според вицепремиера вторият фактор за устойчиво развитие е подкрепата за малките и средните предприятия (МСП). По думите ѝ обикновено правителствата се ангажират единствено с големите в бизнеса и оставят секторът на МСП на собствените си способности за оцеляване.

"Ние трябва да насърчим предприемаческия дух, да му осигурим подкрепа от правителството и от обществото", заяви Бобева, допълвайки, че тази подкрепа се изразява в строги правила срещу монополите и защита на конкуренцията, балансирана енергетика, ниски данъци и споделена отговорност за уязвимите между държавата, бизнеса и обществото.

Вицепремиерът обясни също така, че е нужна и коректна и отзивчива към нуждите на реалния сектор финансова система. Като основополагащи фактори за икономиката на бъдещето Бобева акцентира върху иновациите и образованието. По думите й основните предизвикателства са високото ниво на необхванатите от образователната система деца, големият процент отпадащи от нея и сериозното количество ученици, които избират да следват в чужбина като в последствие стават емигранти.

 Бобева подчерта, че има достатъчно политики за подпомагане на малките и средните предприятия и припомни, че Министерският съвет е одобрил стратегията за малките и средните предприятия.

"Малките и средните предприятия са основната жертва на кризата. Около 309 хиляди от тях са активните през 2012 година, но 136 800 декларират, че нямат обороти", каза още Бобева и допълни, че в същото време се наблюдава тенденция средните предприятия да стават големи, а малките - микро. Според Бобева за последните 3 години с 50% намаляват и инвестициите в дълготрайните материални активи, което показва, че малките и средни предприятия се декапитализират.

"Строителство и туризмът пострадаха най-много, но има слабо увеличение на износа от малки и средни предприятия, което е благоприятна тенденция. Наблюдава се и слабо нарастване в областта на иновациите, а по отношение на достъпа до финансирането излиза, че сме на 9-то място, но аз не мога да се съглася с това", категорична бе Бобева.

Вицепремиерът подчерта, че в Стратегията за малките и средните предприятия са заложени 5 основни приоритета, сред които и достъпът до финансиране. За целта "Българската банка за развитие" се е трансформирала в Банка на малкия бизнес и са стартирали първите й продукти, а сред тях има и такъв за предприятия в тежко финансово състояние. Бобева подчерта, че насърчаването на износа и предприемачеството също са сред приоритетите мерки, както и създаването на добро електронно правителство.

"Ще се търсим начин за създаване на бизнес инкубатори, а европейските програми са прекрасни, но са временни. Целта ни е да създадем ефективни и устойчиви предприятия", каза още Бобева, като подчерта, че държавата през тази година отделя 20 млн. лева за иновации и призова бизнеса да кандидатства.

"Има и идея за отпадане на данъци и дарения за иновационната дейност", съобщи вицепремиерът по икономическите въпроси.

"По отношение на износа проблемите ни са, че производствата са малки, но има нужда от реални сдружавания за излизане на трети пазари и затова правителството работи активно, а защитата и подкрепата на малките и средните предприятия не може да се разглежда и извън контекста на антимонополните политики", заяви Бобева и призова малкия и среден бизнес да се сдружава.

„Недостатъчно доброто качество на образователната система и разминаването между образованието и търсенето на пазара на труда са предпоставки за ръст на безработицата“, смята вицепремиерът.

Според нея трансграничното сътрудничество в областта на образованието и науката изостава, но е положителна тенденцията да се увеличава броят на студентите от съседните държави.

Бобева коментира също така, че икономиката на бъдещето ще бъде създадена чрез ефективно и целево използване на публични и частни средства за образование.

Даниела Бобева
икономика
развитие
малък бизнес
По статията работи:

Георги Велев