НАЧАЛО » българия

Готов е законопроектът за регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти

fb
3E news
fb
15-11-2019 04:11:47
fb

Министърът на икономиката Емил Караниколов подписа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход /ЗАРИДСНПНП/. Отразени са постъпилите бележки, внeсен е в Министерски съвет и предстои разглеждането му. Икономическият министър благодари на заинтересованите страни взели участие в процеса по обществено обсъждане на проекта, съобщиха от ведомството.

След приемането и обнародването на ЗИД ще се изготвят и съответните промени в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

промяна на закон
регулиране
нефтопродукти
нефт
министерство на икономиката
По статията работи:

3E news