НАЧАЛО » българия

Голямата индустрия скочи срещу поскъпване на тока през ръст на цената "Задължение към обществото"

fb
3E news
fb
26-04-2018 12:51:00
fb

Срещу заявения ръст на цена „Задължения към обществото“ и липсата на информация за предлагането на продукти и ценовите нива на свободен пазар след 01.07.2018г. се обявиха днес трите най-големи организации, представляващи тежката индустрия в страната в официална позиция,  разпространена до медиите.

За пореден път се готви нагъл опит за ръст на крайните цени на електроенергията, твръдят от Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори /БФИЕК/, Българската Асоциация на Металургичната Индустрия /БАМИ/ и Българската Камара на Химическата Промишленост /БКХП/. В подкрепа на своето твръдение те сочат предложения от енергийните дружества ръст на цена „задължения към обществото“ от 37,25 лева/Мвтч. на над 55 лева/Мвтч. "Към това, без всякаква логика и въпреки изрично решение на Конституционния съд, се предвижда допълнително в цената да се включат и над 20 млн. лв за ВЕИ централи, изключени от режима за преференциални цени след намесата и на Европейската комисия", твръдят индустриалците.

Мини Марица Изток настояват за увеличение на цената на въглищата от 15%, което ще доведе до допълнителен ръст на цена Задължение към обществото и цената на енергията. Липсва каквато и да било информация кога ще се предлагат количества електроенергия от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2 с период на доставка след 01.07.2018 и каква ще е референтната цена за тези дългосрочни продукти, е посочено в позицията.

От трите организации се позовават на опитът от миналата година, който по техните думи е показал, че "на платформата за двустранни договори в рамките на секунди може да бъде продадено огромно количество електроенергия без равна информираност на всички пазарни участници". В същото време липсваше достатъчно предлагане на дългосрочни продукти, а енергията се предлагаше на парче (високо търсене се предлагат 5 - 10 – 50Мвт), припомнат от бизнеса.

С решение на Министъра на енергетиката се увеличи квотата за „Студен резерв“, при неясни правила и без достатъчен ценови сигнал за включване на потребителските товари, твърдят от трите организации и подчертават, че  индустрията категорично не приема:

1. Кръстосаното субсидиране – пазарът следва да определи цената на електроенергията, като се премахне непазарната мярка - цена „Зазължение към обществото“.

2. Каквото и да е увеличение на цена „задължения към обществото“.

3. Липса на достатъчно информация и аргументи по компонентите на цена Задължение към обществото в заявленията за утвърждаване на цени.

4. Включването на всякакви нови разходи и компенсирането на разходите за емисии през цена Зазължеение към обществото.

5. Административното повишаване на цените на въглищата.

6. Непрозрачното и дискриминационно провеждане на търговете за „студен резерв“.

7. Липсата на информация за предлагането на дългосрочни продукти на БНЕБ.

Индустриалните сектори, представени в БФИЕК, БАМИ и БКХП генерират над 23,7% от добавената стойност и над 25% от износа на Република България. Категорично настояваме да се отчете интереса и рисковете за потребителите в процеса на ценообразуване, регулиране и либерализация в енергетиката, сочат в позицията си представителите на тежката индустрия.

пазар на електрическа енергия
цена на тока
цена задължение към обществото
кръстосано субсидиране
индустриални потребители
БФИЕК
БАМИ
БКХП
ВЕИ
Мини Марица Изток
АЕЦ "Козлодуй" ТЕЦ "Марица изток 2"
квота за студен резерв
БНЕБ
либерализация
По статията работи:

Галина Александрова