Газовата връзка "Гърция - България" прави "Ай Си Джи Би" сериозен играч на газовия пазар

Проектът за интерконектора Гърция -България  (ICGB, Ай Си Джи Би ) е може би единствената реална възможност за диверсификация на газовите доставки. Той е част от Вертикалния газов коридор и в същото врече част от Южния газов коридор.

Целта е да синхронизираме проекта със завършването на Трансадриатическия газопровод (ТАР). Това коментира в рамките на Седмата регионална енергийна конференция организирана от Българския енергиен и минен форум  изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева.

Къде сме на газовата карта на рагиона

Изграждането на междусистемната газова връзка на практика прави компанията „Ай Си Джи Би“ сериозен играч на газовия пазар в региона, категорична е още Герогиева. Заедно с изграждането на другите междусистемни газови връзки – с Румъния и Сърбия, се очертават една нова територия, а газовата карта на региона се промяне в действителност.

В този смисъл може да се коментира, че в бъдеще съществува и още една  възможност, която се оценява положително от акционерите на компанията като значителна опция за транзит. В случай на освобождаване на сегашния транзитен коридор до Турция и Гърция от руския газ, или при намаляване на капацитета по тръбата, съществува възможност за транзит и в посока Украйна. В тази част практически се вписва и намерението за газов хъб „Балкан“.Този възможност няма да се случи сега, но след няколко години е напълно възможна. Още повече, че договорът на Украйна с Русия изтича през 2019 г., а дългосрочния договор с България – 2022 г.

Намерението за старт на строителството на междусистемната газова връзка с Гърция през 2019 г. и приключване в рамките на старта на проекта ТАР през 2020 г., както става ясно наистина е възможност за промяна на газовата карта.

Именно заради опциите, които на практика предлага междусистемната газова връзка с Гърция може да се обясни и големият интерес за резервиране на капацитет по тръбата. Изпълнителният директор на „Ай  Си Джи Би“ отбеляза сериозният успех за резервиране на капацитет по тръбата след последния пазарен тест. Става въпрос за резервиране на капацитет за срок от 20 години от трима от акционерите - българската компания „Булгаргаз“ и американската компания „Линден“, която е резервирала капацитет от малко над 270 млн. куб м природен газ също за срок от 20 години, както и гръцката DEPA. По-малки количества са резервирани от страна на азербайджанската SOCAR и италианската Едисон. Резервираният капацитет е извън договореният с азербайджанската страна 1 млрд. куб м природен газ. По време на строителството на тръбата също предстои да бъдат правени пазарни тестове.

В момента се чака получаване на решение от Европейската комисия за регулиран достъп. Три месеца след това ще трябва да бъде сключено и окончателно споразумение с компаниите за ангажирания капацитет, обясни Теодора Георгиева.

Знаем, че има много предизвикателства и трудности, обясни тя,  като в същото време обърна внимание на вече стартиралите и предстоящите търгове по Закона за обществените поръчки. ,

Само преди седмица „Ай Си Джи Би“ стартира процедурите за възлагане на обществени поръчки, необходими за начало на строителството на междусистемната газова връзка през 2018 г.

Обществените поръчки

Компанията изпрати на 8 ноември 2017 г. за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“, съобщиха за медиите от ICBG. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.
 
Предвид стойността на обществената поръчка, процедурата е обявена и в Официален вестник на ЕС.
С обявяването на процедура за избор на инженер консултант, проектът IGB навлиза в същинската си фаза на реализация, обясни още Георгиева. Оттук нататък предстои  серия от процедури за възлагане на други обществени поръчки, които на практика ще отворят и възможността  за фактическото започване на строителството в края на първата половина на 2018 г. До края на тази година се очаква „Ай Си Джи Би“ АД да обяви и обществена поръчка за доставка на тръби, като преодолява доста затруднения, стана ясно от обяснението на Георгиева. По предварителна прогноза стойността на обществената поръчка за тръбите се очаква да е на стойност от около 60 млн. евро.

Компанията прави всичко възможно до края на годината да бъде обявена и обществената поръчка за работно проектиране, доставка и строителство (IPC), като прогнозната стойност може да от порядъка на около 140 млн. евро.
В момента от “Ай Си Джи Би“ очакват решението на ЕК след съгласуването на енергийните регулатори на България и Гърция за поисканото изключение от регулиран достъп, което включа в изключване на трети страни и дава възможност за единна тарифа за пренос на природен газ, което всъщност дава и възможност за по-добра прогнозируемост.

Тарифите

Тарифите за пренос на природен газ се оказват едни от най-сериозните предизвикателства през междусистемната газова връзка с Гърция. Пределната стойност е 17 евро на 100 км за 1000 куб м. Чрез различни механизми тарифата може да падне до 11 евро, но остава под въпрос дали ще са достатъчно конкурентна. Борбата е за постигане на по-ниски и по-добри нива. Както стана ясно от обяснението по време на конференцията в случай на капиталово преструктуриране и използване не на собствен, а на привлечен капитал също има възможност за понижение на тарифите при това на вече конкурентни нива, но това е само една от възможностите. За сравнение припомняме, че сегашната тарифа през Трансбалканския газопровод е 1,87 долара за 1000 куб м на 100 км.

Междусистемната газова връзка Гърция-България предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България.

Проектът е получил подкрепата на Министерство на регионалното развитие на Република Гърция и Министерството на енергетиката на Република България чрез Меморандум за разбирателство, подписан през 2009 г. Той е обявен за „обект с национално значение“ и за „национален обект“ съгласно решения на Министерски съвет на Република България №: 615/14.07.2009 г., №: 452/07.06.2012г., както и съгласно Закон 4001/2011 от законодателството на Република Гърция.
 
Общата стойност на проекта е 200 млн. евро. Съфинансирането по проекта е в размер на 45 милиона евро по Европейската енергийна програма за възстановяване. В момента от „Ай Си Джи Би“ очакват и одобрение на допълнително финансиране по ОПИК на стойност 35 млн. евро.

Проектът за газовата връзка с Гърция е със статут на проект от общ интерес и е основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа. В този контекст, Европейската инвестиционна банка и други международни кредитори са изразили активен интерес към финансиране на проекта, включително чрез механизми от новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). От своя страна българското правителство е предвидило в бюджета за 2017г. достъп до увеличена държавна финансова гаранция при договаряне на заемни инструменти за проекта в размер до 110 милиона евро.
 
Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).
В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.
Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
2 коментари
 • 1 0
  2
  Нов
  Цифрите явно са разменени - стойността на тръбите и другите материали ще бъде около 140 млн. евро, но по-вероятно около 120 млн. евро. Стойността на СМР - около 60 млн.евро, но по-вероятно 70 млн. евро. Дано тази "грешка" да не е нарочна!!!
  Напиши отговор
 • 1 0
  1
  Анонимен
  Не разбирам защо трябва да се потрошат 8,45 млн. евро за „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“! Нима в "Булгартрансгаз" няма специалисти, които да оценят офертите за доставка на тръби и за СМР, а на следващ етап да извършват супервизия на строителството ...
  Напиши отговор