НАЧАЛО » българия

В очакване на регулаторната рамка EVN и тази година готви инвестиции от 80-90 млн. лв.

fb
3E news
fb
21-03-2018 09:03:00
fb

Промените в Закона за енергетиката  и неяснотите около това какво точно да очакват от инвестициите си електроразпределителните дружества, какво ще се случи с цена „задължение към обществото“, липсата на рамка за технологичните разходи продължават да са сред проблемите, които остават нерешени. Промените в законодателството на парче, заради работодателските организации от една страна и страха да не бъдем наказани от Европа от друга,  а не с нов ясен и точен закон отново поставят пред изпитание и електроразпределителните и снабдителни дружества, а и потребителите. Така в името на либерализацията и регулаторната рамка продължава да се променя частично, но и бавно.

Над 1,6 млрд. лв. са осъществените инвестициите в енергийна инфраструктура и услуги от страна на EVN България за 13 години. Благодарение на тях компанията обнови мрежата. Става въпрос за 20 270 километра нова и обновена мрежа и 2 594 нови трафопоста и възлови станции. Инвестициите в мрежата доведоха до намаляване на авариите с 40 %, което е позитивен ефект за нашите клиенти. Това коментира председателят на Съвета на директорите на EVN България Робърт Дик.
Технологичният разход на “Електроразпределение Юг“ (част от групата на EVN България) е под 9 %. За сравнение, през 2005 г. при влизането на българския пазар технологичните разходи на дружеството съставляват 20 %. Намалението от над 10 на сто е принос към енергийната ефективност на цялата държава, защото означава и по-малко вредни емисии. Изчисленията на дружеството сочат, че спестеният въглероден диоксид е от порядъка на 505 000 тона.

„Считам, че постиженията ни по отношение на намаляването на технологичните разходи са уникални“, каза Дик. Така например в резултат на спада на технологичния разход спестената електроенергия е близо 850 Gwh, което е равно на потреблението на Югоизточна България за месец ноември.  

Инвестициите в разпределителната мрежа на Югоизточна България само през 2017 г. са на стойност от 84 млн. лв. , като на територията си дружеството е изградило 327,6 км нови електропроводи и 161 нови трафопоста и възлови станции.

Бих нарекъл невероятен факта, че от 2005 г. нашите сътрудници подмениха над 4 млн. електромера, като дела на неизяснените електромери е под 22 %, обясни още председателят на съвета на директорите на EVN България.  

В дистанционното отчитане на електроизмервателните уреди само за последните четири години инвестициите са в размер на 106 млн. лв. , като мрежата е модернизирана с над 800 000 дистанционни електромера, което е почти половината от обслужваните от дружеството. В зависимост от решението на регулатора ще продължим да инвестираме в тази дейност, коментира заместник-председателя на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг Гочо Чемширов. Това касае и полагането на подземни кабели. Дружеството е сред пионерите в България при тази дейност. В момента делът на подземните кабели е от порядъка на 28 %  основно в Родопите. Регионът пострада най-сериозно през зимата на 2017 г. .


Въпросът, който искаме да си изясним е какво да очакваме от регулаторната рамка през 2018 г. - високо качество при съответна цена, обществено поносими цени с компромиси в качеството, или ниски цени за сметка на качеството. Няма как да има високо качество при ниска цена на електроенергията, коментира заместник-председателят на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ Гочо Чемширов. Той припомни ценовата рамка за периода от 2013 г. до 2017 г. , когато дружеството постига всъщност понижение на технологичния разход, без той да е отразен адекватно от регулатора. За пример Чемширов посочи т.нар. Z-фактор. Логиката с технологичния разход при ценообразуването би трябвало да се използва за стимулиране, тоест за постигане на дадени критерии, като например спестеният технологичен разход от годините от приватизацията до 2008 г. да се използва за по-късен период, но всъщност излиза, че това се третира като нарушение и води до санкции. За съжаление през 2013 г. регулаторът реши да ни ги вземе (спестените технологични разходи) с т.нар. Z-фактор. Тогава започнаха тези санкции и продължиха и през 2017 г., обясни Чемширов.

Припомняме, че в края на миналата година EVN бе санкционирана както от КЕВР, така и от КЗК за няколко милиона лева, които дружеството обжалва.  Санкцията на КЕВР е за неразчетени инвестиции за предходните две години. Така през 2013 г. и 2014 г. са признати нула лева инвестиции, но дружеството все пак  инвестира 75 млн. лв. с надежда, че през новия регулаторен период те ще бъдат признати, но през следващият ценови период обаче КЕВР не ги отчита,  За втора поредна година продължава и непризнаването на разходите на крайния снабдител.

В коментар за това какви са разходите, които регулаторът може да признае, Чемширов обясни, че „не може да са повече от 3 %“ За тази година имахме признати разходи за 2,29 %. Тоест продажната цена може да е с 2,29 % по-висока от реалната покупна цена. На практика доставчикът от последна инстанция не може да калкулира повече от 3 % от покупната цена. Проблемът е, че НЕК купува на други цени, обясни той.

Предвид направените инвестиции печалбата на дружеството обаче е доста под очакванията. Печалбата на електроразпределителното дружество е три пъти по-малка от разчетената инвестиция за 2013-2014 години, като гарантираната възвръщаемост не е спазена.  През тази година компанията има намерение да инвестира между 80-90 млн. лв. Развитието на ситуацията предстои, а въпросите на които регулаторът ще трябва да отговори, а също и пазарът са много. Сред тях са ВЕИ и услугите за 1 стотинка. Статистиката на електроразпределителното дружество заслужава определено внимание от страна на регулатора, а и на законодателите. Така например 180 хил. от обслужваните 1,6 млн. клиента или близо 12 % са с нулева консумация през 2017 г.; 206 хил. клиента (близо 14 %) са със средна годишна сметка от 12,21 лв.; 40 % - плащат средно по 3,4 ст. Средно на месец на своя доставчик. Половината клиенти на електроснабдителното дружество консумират средно от нула до 1000 кВтч - среден регулира марж от тях – 17 ст. на месец.

Основното предизвикателство е свързано с разпределителната мрежа, а в частност и новите задачи, свързани с ВЕИ-та. Сега към мрежата са присъединени 1200 ВЕИ. Напоследък, по думите на заместник-председателя на Съвета на директорите на EVN България Калина Трифонова, напоследък се наблюдава сериозен ръст на поставяне на фотоволтаици втора ръка, внос от Германия. Дружеството е задължено да ги присъедини към мрежата и в това няма нищо лошо, но проблемът е друг -  липсата на достатъчно ясна рамка за последващата преработка на ВЕИ, заради опасните отпадъци.

EVN
EVN България
“Електроразпределение Юг”
инвестиции
регулаторна рамка
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева