НАЧАЛО » българия

Оливие Маркет: Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика

fb
3E news
fb
20-04-2018 06:40:00
fb

Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличаващ се дял електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници, това заяви президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет по време на конференцията „Пазарната интеграция на ВЕИ и преходът към чиста енергия“.

Другият начин да се гарантира стабилността на мрежата без съмнение са масивите за съхранение на енергия - технология, в която ЕЙ И ЕС е световен лидер. Наличието на масиви за съхранение на енергия поддържа системата и позволява интегрирането на повече възобновяеми източници, заяви Маркет. Той даде пример с проект на ЕЙ И ЕС в Кауай, Хавайските острови, където компанията развива соларен парк от 28 MW, разполагащ с 100 MWh батерии за съхранение. Паркът осигурява стабилност на електроенергийната мрежа и складиране на енергия, която може да се използва в часовете на пиково потребление.

Форумът, който се проведе в София днес, събра уважавани енергийни експерти и представители на институциите, сред които министърът на енергетиката Теменужка Петкова, Делян Добрев – председател на парламентарната Комисия по енергетика, доц. Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Мехтхилд Вьорсдьорфер – директор „Възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации и енергийна ефективност“ в Генерална дирекция "Енергетика" на Европейската комисия, Рикардо Горини - старши програмен служител в Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и много други.

 

ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г. и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна, собственик на една от най-новите и модерни топлоелектрически централи в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и на Център за Споделени Услуги в София.

 

Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 15 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни през 2017 година са на стойност 11 милиарда долара, като притежаваме и управляваме активи за общо 33 милиарда долара.

Ние сме отдадени на това да подобряваме живота на нашите потребители чрез използване на енергийни решения, които обхващат широка гама от технологии и видове горива включително въглища, дизел, газ, петрол, кокс и възобновяеми енергийни източници. Нашият екип споделя страстта да помага в посрещането на настоящите и нарастващи световни енергийни нужди, докато осигурява на общността и страната, в която работи, възможността за икономически растеж, благодарение на наличието на надеждни и достъпни източници на енергия.

ТЕЦ AES Гълъбово
ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово"
въглищни централи
ВЕИ
Оливие Маркет
По статията работи:

Маринела Арабаджиева