НАЧАЛО » българия

ВР очаква ръст на ВЕИ с 14 % до 2040 г. , без да изключва нарастване и в останалите енергийни сектори

fb
3E news
fb
22-02-2018 11:52:00
fb

Възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) ще останат най-бързо растящият сектор на световния енергиен пазар. В същото време изкопаемите горива ще продължат да играят ключова роля. Това става ясно от публикуваната традиционна прогноза за световната енергетика на британската нефтогазова компания ВР -  BP Energy Outlook-2018. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

До 2040 г. делът на ВЕИ в световното потребление на първична енергия ще нарасне с 5 пъти – до 14 %.

Въпреки това, независимо от бързия ръст на ВЕИ, изхвърлянията на парникови газове ще продължи да расте поне до 2040 г. Затова целите на Парижкото споразумение за ограничаване на нарастването на глобалната температура едва ли щ бъдат постигнати.

Авторите на доклада очакват, че на дела на петрола и газа ще се пада поне половината от потребяваната първична енергия към 2040 г., основно поради продължаващият ръст на потребление в развиващите се страни, като Индия и Китай.

Базовият сценарий на доклада, който през тази година е озаглавен BP “Evolving Transition” , предвижда ръст на изхвърлянията на въглерод с 10 % към 2040 г., независимо от определен напредък по отношение на чистите източници на енергия.

В сравнение с предишното издание, в доклада се прогнозира значителен ръст на ВЕИ. В миналия доклад ВР прогнозира четирикратен ръст на възобновяемите източници на енергия,но при прогноза до 2035 г., а този път става въпрос за ръст от пет пъти в периода до 2040 г. Очакванията са за най-сериозна нарастване на дела на слънчевата енергетика.

По отношение на въглищата, от ВР смятат, че те са достигнали до ниво, което ще се задържи до 2040 г., но отбелязват"че въглищата са най-големият губещ". Делът им в предложенията за първична енергия на глобално ниво ще спадне обаче с 21 %. Потреблението на въглища в Китай вече е преминало своя пик. В Индия обаче то ще нарасне почти два пъти до 2040 г. 

В докладът се очертава и спад на дела на ядрената енергетика.

Авторите на доклада отбелязват растящата конкуренция между различните източници на енергия, което се дължи на излишъците в енергийните доставки от една страна и от друга на „непрекъснатото нарастване на енергийната ефективност“. „Поради това, че светът се научи да произвежда повече, а да харчи по-малко, търсенето на енергия ще се удовлетворява чрез по-диверсифициран набор от източници от когато и да е“, отбелязва главният икономист на ВР Спенсър Дейл.  Той отбелязва несигурността в бързото придвижване на енергийния преход, което предполага и различни сценарии.

В новата си прогноза, авторите повишават очакванията си по отношение на електрическия транспорт. ВР прогнозира към 2040 г. електрическите автомобили да се увеличат с 15 %. В предишната прогноза до 2035 г. очакването бе за ръст от 6 %.

По отношение на петрола в доклада на ВР се отбелязва, че потреблението през 2040 г. ще е по-високо отколкото сега, независимо от нарастването на електромобилите, което ще се дължи основно на нефтохимическата промишленост. Очаква се потреблението да достигне до 13 млн. барела на ден.
„Твърдението за това, че бързият ръст на електромобили ще доведе до колапс при търсенето на петрол не се потвърждава от основните изчисления, дори ако ръстът при тях е бърз“, отбелязва Дейл. Автомобилите през 2040 г. ще потребяват също толкова течни горива, колкото и днес.

Освен базовият сценарий Evolving Transition, в прогнозата на ВР има и още пет второстепенни сценария за развитие. Най-агресивният от тях предвижда по-силна трансформация в сектора - Even Faster Transition. Той е базиран на очакването за пълна декарбонизация на енергетиката към 2040 г. При този сценарий, изхвърлянето на парникови газове намалява с 5 %.

ВР
прогноза за развитие на енергетиката до 2040 г.
ВЕИ
въглища
газ
електромобили
По статията работи:

Маринела Арабаджиева