Виртуална точка на свързване -„Трансферна точка национална-транзитна мрежи“ като проект на „Булгартрансгаз“ ще обсъди КЕВР

Проект на „Булгартрансгаз“ с актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на оператора  на газопреносната система  ще бъде разгледан днес в рамките на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В проектът, предложен от „Булгартрансгаз“ и изпълнение на еврорегламент от 2017 г. (Регламент на ЕС № 2017/459) се предвижда обединяване на капацитетът на  на двете физически точки на свързване между националната газопреносна мрежа и транзитната система (НГПМ и ГПТП) на газоизмервателните станции (ГИС) Ихтиман“  и Лозенец“ в една виртуална точка  на свързване -„Трансферна точка национална-транзитна мрежи“. Въз основа на това операторът преформатира и капацитетът.

В докладът си работната група обяснява подробно необходимостта от прормяната, като се базира на предоставените от газовия оператор данни и съществуващите нормативни документи. Освен това се обясняват и възможностите за резервиране на капацитет от съответните клиенти.
„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че с цел улесняване на икономичното и ефикасно използване на системата, максималният капацитет на виртуалната точка „Трансферна точка национална- транзитна мрежи“ ще бъде предлаган за резервиране от всички  участници на пазара чрез стандартни процедури за разпределение на капацитет чрез Регионалната платформа за резервиране (RBP) , като се отчита целостта на системата, в съответствие с изискванията на член 16 от Регламент (ЕО) No 715/2009, посочват от работната група.

Според заявителя, изпълнението на планирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД  инфраструктурни проекти би позволило отпадане на част от физическите ограничения, като респективно би довело до увеличаване на преносния капацитет между двете мрежи и съответно до допълнително увеличаване на техническия капацитет на виртуалната точка „Трансферна точка национална-транзитна мрежи“. Създаването на виртуална точка на свързване

„Трансферна точка национална-транзитна мрежи“ обосновава и искането на „Булгартрансгаз“ ЕАД от списъка с важни  точки да отпадне „ГИС Ихтиман“ като входно-изходна точка на свързване на НГПМ на ГМТП на оператора (входна точка на НГПМ от ГМТПи изходна точка от НГПМ къмГМТП), се казва още в доклада на работната група.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари