НАЧАЛО » българия

ВЕЦ остават лидер в производството на ток с ръст над 50%

fb
3E news
fb
03-07-2018 08:20:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия отново следват отрицателната тенденция, но в началото на юли вече се наблюдава подобрение на показателите за производство и потребление. При участието на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителните мрежи няма чувствително подобрение, но пък делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да расте, като ръстът им надвишава петдесет на сто. За пореден отчетен период расте и износът на електроенергия. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната от  1.01 – 1-06 2018 г. спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за първите шест месеца на тази година почти се доближава до това през първите шест месеца на миналата година, като достига до 22 177 696 MWh. За сравнение, през  сравнявания период година по-рано производството е било в обем от 22 773 016 MWh. Спадът, който при по-ранни отчетни периоди надхвърляше пет процента сега вече се изчислява на (минус) 2.62 %.

Потреблението на електроенергия за времето от началото на годината до тридесети юни запазва негативната си тенденция, въпреки слабото подобрение и е от порядъка на 19 431 755 MWh при 20 577 364 MWh за сравнявания период на миналата година. Понижението е от 5.57 %.
В същото време износът на електроенергия продължава да се увеличава, като вече достига 2 743 941 MWh, което е увеличение (плюс) от значителните 24.97 %. За сравнение през същия период на 2017 г. износът е възлизал  на 2 195 652 MWh.

Участието на базовите централи също се подобрява, макар и много слабо. Ако през посочения период година по-рано те са произвеждали 19 296 188 MWh, то сега е от порядъка на 17 841 148 MWh, което е спад (минус) от 7.54 %. Преди седмица спадът бе по висок - 7.83 на сто.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за първите шест месеца на настоящата година, спрямо същия период на миналата година остава отрицателен, макар че не е висок – минус 0,77 %. В частност спад има при дела на фотоволтаиците (- 1.02 %) и при биомасата (- 10.67 %), а положителното участие на вятърните мощности (1.70 %) е доста слабо.

Висок е и отрицателният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа, като в сравнение с по-ранния отчетен период минусовите стойности нарастват.
Ако през първите 6 месеца на 2017 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 936 946 MWh, то сега е 843 143 MWh, което е спад (минус) от 10,01 %. Спадът на фотоволтаиците достига до (минус) 13.81 на сто, а при мощностите от вятър до (минус) 7.94 %, докато при биомасата производството все още е в положителните граници – (плюс) 5.12 %.

ВЕЦ остават със значително висок дял през първите шест месеца на настоящата година. Така, ако през сравнявания период на предходната година участието на ВЕЦ е било в обем от 1901 043 MWh, то сега се увеличава до 2 857 484 MWh. Това е ръст от 50.31 % и още отсега може да се каже, че и през следващите отчетни периоди то ще остане високо.

ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на ток
базови централи
ЕСО
По статията работи:

Маринела Арабаджиева