НАЧАЛО » българия

ВЕЦ остават лидер в производството на ток с ръст от 32 %, участието на базовите централи спада с над 7%

fb
3E news
fb
14-03-2018 10:50:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за времето до 11 март продължават да са с отрицателни стойности. Тенденцията към понижение се запазва и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа, като количествата са сравними. Затова пък за пореден период делът на Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава значителен, за сметка разбира се на базовите централи, при които се отчита спад.

Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс за периода от 1 януари до 11 март на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия от първи януари до първите единадесет дни на месец март на тази година е в обем от 9 609 837 MWh в сравнение с 10 097 682 MWh за сравнявания период на миналата година, което е спад (минус) от 4.83 %.

Потреблението на ток се свива (минус) с 6.81 % до 8 897 172 MWh. За посочения период на предходната година то е било значително повече – 9 546 939 MWh.

Износът на електроенергия затова пък запазва положителната си тенденция. Въпреки това в сравнение с по-ранни периоди от годината и тук има значително движение, но анализите, предвид различната климатична обстановка през сравняваните периоди може да бъде направена на по-късен етап. Износът на електроенергия от 1 януари до 11 март тази година, според данните на ЕСО е в обем от 712 665 MWh или с 29.40 % повече от миналата година, когато е бил от порядъка на 550 743 MWh.

Участието на базовите централи намалява със 7.24 %. За сравнение, ако през сравнявания период на 2017 г. то е било в обем от 8 896 908 MWh, то през настоящата спада до 8 253 127 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 3.77 % - до 238 310 MWh от началото на годината до 11 март. За сравнение през същото време на миналата година то е било 247 656 MWh. Прави впечатление, че спад има както при вятърната ( - 3.47 %), така и при  фотоволтаиците (- 1.98%) и биомасата (-7.81 %).

Още по значителен е спадът при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа – (минус) 12.01 % до 279 643 MWh. За сравнение през времето от 1 януари до 11 март миналата година този дял е бил в обем от 317 795 MWh. Много висок е процентът на спад както при вятърната ( - 15.30 %), така и при енергията от фотоволтаици (- 12.96 %). Биомасата запазва положителната си тенденция (+ 9.22 %), но количеството е мноог малко.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) обаче остават лидер по участие в производството на електроенергия за посочения сравнителен период. Ако през миналата година обемът на ВЕЦ е бил от порядъка на 635 323 MWh, то през сравнявания период от първи януари до 11 март тази година производството нараства до 838 757 MWh. Това е ръст от цели 32.02 %. Данните са очаквани, тъй като началото на годината и е период, който се характеризира както с много валежи, така и с топенето на снеговете.   

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева