НАЧАЛО » българия

ВЕИ спорът се разраства – само за енергийни консуматори или и за големи производители на еленергия става дума?

fb
3E news
fb
07-09-2016 04:58:00
fb

Спорът за енергията от възобновяеми енергийни източници се разраства. Това става ясно от писмо на малките производителите на енергия от ВЕИ по проекти, изградени по Програмата за развитие на селските райони в отговор на неотдавнашно искане на индустрията да се спре процедурата за допустимост до Конституционния съд на тяхна жалба.

В писмото си до всички отговорни по случай институции, индустриалците и медиите малките производители на енергия от ВЕИ по селската програма излагат аргументите си за правото си на реакция до Конституционния съд. Нещо повече, те констатират, че "членовете на бизнес организациите, възпротивили се срещу тях са крупни инвеститори в енергетиката и получават четворно финансиране". В тази връзка те коментират, че "бизнес организациите е редно да декларират интересите на своите членове в сферата на енергетиката".

Когато „бизнес“ организациите защитават лобистките поправки на Закона за Енергетиката от 24.07.2015г. е редно да декларират интересите на своите членове в сферата на енергетиката. От публични достъпна информация става ясно, че членове на цитираните по-горе бизнес организации са крупни инвеститори в сферата на енергетиката, особено във ВЕИ сектора и Заводските електроцентрали.

Същите компании ползват следните източници на финансиране:

В този случай е налице четворно финансиране по линия на енергетиката за някои от членовете на вашите бизнес организации. В тази връзка, претенции за борба със злоупотреби в енергетиката на България са некоректни, неуместни и подвеждащи“, се казва в писмото.

Няма да коментираме този извод на малките производители на електроенергия от ВЕИ, защото голямата енергоемка индустрия също има свои права и право на защита на интересите си. Но това писмо за пореден път поставя въпроса доколко и как са разработени принципните положения в българското законодателство, в това число и как са регламентирани те в регулаторната рамка, която продължава да е тежка и недостатъчно ясна. Няма да коментираме и административния капацитет на някои служители, заради които този спор е на път да се изроди и в политически.

Това за пореден път поставя въпроса и дали поради законодателна неумелост не се противопоставят една група производители на друга. Подобно противопоставяне е в ущърб на българската икономика като цяло и е редно този спор да получи разрешение вътре в страната и намиране на разумен баланс.

Ето и цялото писмо на малките производители на енергия от ВЕИ в отговор на публикуваното по-рано писмо от големите индустриалци - КРИБ, АИКБ, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП.

 

  1. Уважаеми господа, намесата в работата на Народното Събрание на Р България и оспорването на конституционното право на народните представители, съгласно чл.150 ал. 1 от Конституцията на Република България да сезират Конституционния Съд за установяване на противоконституционност на закони, е крайно неуместно и е присъщо за държави, в които олигархията и корпоративните интереси се поставят над закона и конституцията.

  2. Целта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ) от 24.07.2015г. е заблуда и хвърляне на прах в очите на обществото, имитация на борба срещу злоупотребите в сектор „Енергетика” и изкривяване на общественото мнение по темата.

  3. Годишните разходи на НЕК преди ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. за изкупуване на електроенергия от ВЕИ са около 900 млн. лв./годишно. След приемане на тези разпоредби, които упорито се лансират като „реформа“ и „спасяващи“ енергийната система, разходите на НЕК намаляват с 10 млн. лв./годишно или с 1%. Поправките в ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. намаляват приходите на малка група инвеститори съставляваща около 0.08% от общото производство на електроенергия с около 80%, а на останалата част производители с около 5%. Това са нищожни мерки, чиито положителен ефект върху енергийната система е пренебрежителен, а същевременно ефектът върху 300 български малки ВЕИ централи е унищожителен.

  4. Понятие „прекомерна държавна помощ” не съществува. Ако някой е получил неправомерно държавна помощ, тя може да бъде изискана обратно от държавата по реда на Закона за държавни помощи. Развалянето на законно сключени договори за изкупуване на ел. енергия и определянето на нови 80% по-ниски цени на изкупуване само за малка група производители е дискриминационно и противоречи на Конституцията и понятието „правова държава”. Тази малка група производители съставлява около 1% от инсталираните мощности за производство на ел. енергия от ВЕИ в България.

  5. При получаването на безвъзмездна помощ по ПРСР и подписването на договорите за изкупуване на ел. енергия произведена от ВЕИ по преференциални цени в периода 2009-2015г., бенефициентите по ПРСР са изпълнили всички законови разпоредби. Бенефициентите са проверени от ДФ Земеделие, НАП, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Агенцията за държавна финансова инспекция, представители на одитните органи на Европейската Комисия и други проверяващи органи.

  6. Твърдението, че инвестициите на бенефициентите по ПРСР са изплатени е недоказано и невярно. В случай, че КРИБ и АИКБ имат доказателства за това твърдение следва да ги представят на широката общественост. Преференциална цена в размер на 0.10 лв./кВч обрича всеки производител на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност до 200KW на фалит, защото не е достатъчна нито за покриване на оперативните разходи, нито за възвръщаемост на инвестицията.

  7. Когато „бизнес“ организациите защитават лобистките поправки на Закона за Енергетиката от 24.07.2015г. е редно да декларират интересите на своите членове в сферата на енергетиката. От публични достъпна информация става ясно, че членове на цитираните по-горе бизнес организации са крупни инвеститори в сферата на енергетиката, особено във ВЕИ сектора и Заводските електроцентрали. Същите компании ползват следните източници на финансиране:

В този случай е налице четворно финансиране по линия на енергетиката за някои от членовете на вашите бизнес организации. В тази връзка, претенции за борба със злоупотреби в енергетиката на България са некоректни, неуместни и подвеждащи.

  1. Фонд „Енергийна сигурност“ бе създаден чрез ЗИД на ЗЕ за спасяване на НЕК и подпомагане на енергийно бедните български семейства, а вместо това близо 100 млн. лева годишно равняващи се на 40% от приходите от фонда ще бъдат раздавани на шепа големи индустриални компании.

  2. КРИБ и АИКБ също са получатели на безвъзмездни помощи по европейските програми, съответно в размер на 5 млн. лв. и 10 млн. лв. по изключително „важни” за икономиката на България проекти за „разработване на стратегии“ и „укрепване на капацитет“. Като бенефициенти по оперативни програми КРИБ и АИКБ знаят през колко проверки преминава един бенефициент на евро средства, за да получи безвъзмездна помощ. По тази причина, АИКБ и КРИБ не трябва да се съмняват в злоупотреби от страна на производителите на електроенергия от ВЕИ, бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР.

 

Уважаеми господа, ако търсите злоупотреби в енергетиката, обърнете се към собствените си „бизнес“ организации и техните членове.

 

 

 

 

 

ВЕИ
малки ВЕИ
ПРСР
енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева