НАЧАЛО » българия

България предвижда 1,8 млрд. евро за опазване на зоните от "Натура 2000"

fb
3E news
fb
14-03-2014 05:21:00
fb

България ще задели 1,8 млрд. евро за опазване на европейската екологична мрежа "Натура" до 2020 г., стана ясно на представяне на Националната приоритетна рамка за действие по "Натура 2000".
Всички страни-членки трябва да имат такива стратегически документи.
Част от мерките за опазване на екомрежата "Натура" у нас предвиждат мониторинг, изграждане на екологична инфраструктура, изготвяне на планове за управление на защитени зони и др. Предвидени са и мерки за стимулиране на зелен бизнес - екотуризъм, добив на сол по традиционни методи, също така компенсации за собственици на земи в "Натура", обучения, семинари и популяризиране.

Мерките ще се финансират по оперативните програми "Околна среда", "Региони в растеж", "Наука и образование", "Добро управление", програмата за селските райони, за рибарство, програма Life, норвежкия и швейцарския фонд, държавния бюджет. Така според анализ на Европейската комисия екологичната политика става хоризонтална, респективно по-ефективна, тъй като досегашният начин на планиране на разходите не е бил особено успешен.

След изпращането на приоритетната рамка по "Натура" в Брюксел и нейното одобрение страната ни ще трябва да отчита напредъка, изпълнението и ефекта от всяка една мярка, обясни Десислава Стефанова от Министерството на околната среда и водите.

Проектът за национална рамка по "Натура" е възложен от Министерството на екологията и околната среда (МОСВ) на обединение "Дикон – Агреко" след търг по Закона за обществените поръчки. Поръчката е за 2.7 млн. лв. без ДДС. Компанията е водеща в изпъленнието и на другия важен проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове" за около 26 млн. лева. Екологични организации изразиха съмнение обаче доколко достоверни са данните от картирането и за подобно финансиране е трябвало да се направят много по-задълбочени анализи и проучвания. 

В България все още не са обявени всички защитени зони, едни от най-спорните са тези по Черноморието. За 3е-news.net заместник-министърът на екологията Атансас Костадинов, който отговаря за ресора коментира, че в момента текат обществени обсъждания за част от тях и скоро се надява да бъдат обявени, за да отговорим на изискванията всички да са обявени до края на 2014 година.

България е втората в Европейския съюз по обхват на защитени зони. Над 34% от територията на страната е включена в мрежата "Натура", като единствено Словения ни изпреварва с 35.52%. Но това не означава, че в тези територии не може нищо да се прави, но българското общество не е наясно с възможностите, които дава "Натура 2000", а това е проблем на властта, който не информира достатъчно хората какво представялва екологичната мрежа "Натура 2000".

Натура 2000
Национална приоритетна рамка
1.8 млрд. евро до 2020 г.
Атанас Костадинов
защитени зони
По статията работи: