НАЧАЛО » българия

България договаря доставки на малки количества азербайджански газ през Турция и Гърция

SOCAR може да докара първите количества още в края на 2016 г., когато ще бъде готов интерконекторът до Гърция. Горивото ще минава през турската мрежа и ще идва до нашата страна през връзките със южните ни съседки

fb
3E news
fb
29-09-2014 09:50:00
fb

България иска да започне да внася азербайджански газ още преди старта на Южния газов кориодор и строителството на Трансанадолския (TANAP) и Трансадриатическия  (TAP) газопроводи. Според съобщение на посолството на България в Азербайджан, обсъжда се възможността за доставки на неголеми количества азербайджански газ през съществуващата газотранспортна система на Турция и интерконекторите Турция-Гърция (ITG)и Гърция-България(IGB), съобщава Trend.

В края на 2016 г. се планира пуск на интерконектора Гърция-България, през който азербайджанският природен газ може да стигне до България. Затова страните разглеждат възможността за неголеми доставки на газ от  SOCAR през турската газотранспортна система и съществуващият инетреконектор Турция-Гърция (ITG) през Комотини. Тук се намира входнта точка на интерконектора Гърция-България (IGB).

През тази есен се планира да бъде прието окончателното инвестиционно решение на акционерите на IGB, а строителството ще започне през 2015 г.
В хода на неотдавнашното посещение на президентът на България Росен Певнелиев в Баку  SOCAR подписа два меморандума с български компании. Единият от тях е протокол за намерения с „Булгаргаз” и положи началото на преговори по технико-икономическа обосновка на ранните доставки на газ за България от 2017 г. по IGB.

Меморандумът за взаимно разбирателство с „Булгартрансгаз” предполага проучване на възможностите за съвместно разширяване на подземното газохранилище в Чирен, се казва още в материала на агенцията.

природен газ
доставки
Азербайджан
Южен газов коридор
По статията работи:

Георги Велев