НАЧАЛО » българия

България и ОАЕ подписаха междуправителствено споразумение за икономическо и техническо сътрудничество

fb
3E news
fb
12-10-2016 03:25:00
fb

"Обединените арабски емирства са наш приоритетен партньор сред страните от района на Залива. С подписване на междуправителственото споразумение засилваме и задълбочаваме търговско-икономическото сътрудничество между двете държави“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който днес подписа с министъра на икономиката на Обединени арабски емирства (ОАЕ) Н. Пр. Султан бин Саед ал Мансури Споразумение между правителството на Република България и правителството на ОАЕ за икономическо и техническо сътрудничество

Н.Пр. Султан бин Саед ал Мансури посочи, че 2017 година трябва да бъде специална година за отношенията между България и Обединените арабски емирства. „Надяваме се през 2017 г. нашите държави да бъдат свързани с редовна въздушна линия, защото изграждането на търговските взаимоотношения зависи във висша степен от комуникациите между двете страни“. Той допълни, че споразумението, което се подписва днес ще начертае пътната карта на сътрудничеството между България и ОАЕ.

Министър Лукарски изтъкна, че споразумението предвижда сътрудничество между двете страни с цел укрепване на икономическите връзки и увеличаване на двустранния стокообмен. Той увери, че България и ОАЕ ще работят за засилване на партньорството в редица области от взаимен интерес, ще насърчават контактите между бизнес организациите от двете страни, в това число чрез размяна на бизнес визити и участието в панаири и изложби, ще съдействат за повишаване на ролята на малкия и средния бизнес в двустранните икономически връзки.

Със Споразумението се създава Смесена икономическа комисия, която ще следи за изпълнение на ангажиментите по него и в рамките, на която ще бъдат разглеждани въпроси от взаимен интерес“, допълни Лукарски. Той обясни, че комисията ще се съпредседателства от министъра на икономиката на България и министъра на икономиката на ОАЕ.

Двамата министри изразиха задоволство от решението за откриване на посолства на двете страни в София и Абу Даби от 2017 г., което ще допринесе за установяване на по-добри икономически контакти.

По рано през деня министър Лукарски откри българо-емиратски бизнес форум, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/, на който бяха представени над 120 български фирми.

Министър Лукарски посочи, че българските фирми имат възможности за установяване на добри контакти и партньорство, както и потенциал за въздействие върху ръста на двустранния стокообмен. По думите му провеждането на бизнес форума показва наличието на интерес между деловите среди на двете държави.

Министърът на икономиката обяви, че стокообмена между две страни достига рекордни нива, като за 2014 и 2015 г. е на челно място по обем за всички арабски и африкански държави, с които страната ни поддържа търговски връзки. Лукарски допълни, че през 2014 г. стокообменът достига рекордните 428.9 млн.щ.д., от които 362.1 млн.щ.д. български износ за ОАЕ, а през 2015 година общият двустранен стокообмен е на стойност 324.9 млн.щ.д., като през първото полугодие на тази година стокообменът е 104.2 млн.щ.д., от който 92.2 български износ за ОАЕ.

Министър Лукарски изтъкна, че приоритет в двустранните отношения е привличането на инвестиции от Обединените арабски емирства в България, включително възможностите за създаването на смесени предприятия между двете страни и други форми за засилване на инвестиционната активност на емиратските и българските предприятия.

На бизнес форума министърът на икономиката на ОАЕ обяви плановете за откриване на посолство в България, като очакванията му за задълбочаване на взаимоотношенията между двете държави установят по-дълбоко сътрудничество в сфери като туризма, енергетиката, иновациите, въздухоплаването и производството на храни, като по негови думи 85% от храните в ОАЕ са внос от чужбина. „Ние сме пустинни държави и разчитаме основно на внос на храни от чужбина, но трябва да се постигне инвестиране - освободено от данъчно облагане в земеделието и производството на храни“, посочи още министърът.

Министър Султан бин Саед ал Мансури съобщи, че страната му е определила седем отрасъла, в които ще развиват инвестиции - енергетиката, образованието, въздухоплаването, здравеопазването и ВЕИ. По думите му в сферите, свързани с иновациите, малки държави като ОАЕ и България могат да са конкурентоспособни в света.

Готови сме да окажем подкрепа на емиратски фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, в които имаме традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката“, поясни Лукарски. По думите му България се стреми да развива иновативни производства с висока добавена стойност, като икономическата политика на страната е насочена към приоритетно развитие на високотехнологичните производства и услуги.

търговско-икономическо сътрудничество с ОАЕ
България
ОАЕ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева